UMF Craiova organizează simularea concursului de admitere

0
619

Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova organizează, duminica aceasta, începând cu ora 10.00, simularea concursului de admitere la disciplinele de concurs pentru admiterea la programele de studii Medicină, Medicină Dentară, Farmacie, Moaşe, Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară şi Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare.

medicinaPentru susţinerea simulării, repartiţia pe săli a candidaţilor va fi afişată la avizierul instituţiei în ziua premergătoare examenului şi pe pagina de web alocată simulării. Accesul candidaţilor în sala de concurs este permis cu maximum o oră înainte de începerea probei.

Pentru a avea acces în sala de concurs, candidaţii trebuie să aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate şi pix cu mina de culoare neagră.

La începutul probei de concurs se va face un instructaj privind modalitatea de desfăşurarea a simulării şi de completare a grilei, fiecare candidat va primi de la şeful de sală următoarele materiale: un caiet cu subiecte, grila de completare a răspunsurilor (conţine instrucţiunile de marcare), hârtie pentru ciorne.

Reguli stricte

Timpul destinat rezolvării grilei este de 3 ore, socotit din momentul în care caietele cu subiecte au fost distribuite. Se interzice folosirea de către viitori candidaţi, în timpul probei, a minicalculatoarelor, riglelor de calcul şi a altor mijloace de calcul, precum şi a oricăror surse de inspiraţie pe suport de hârtie, audio sau electronic. Afişarea rezultatelor simulării se va face în ordinea alfabetică a candidaţilor înscrişi.

În privinţa disciplinelor de concurs,  pentru programele de studii Medicină şi Medicină Dentară candidaţi vor susţine examen la Biologie (Anatomia şi fiziologia omului) şi (la alegere) Chimie organică sau Fizică. Pentru programul de studiu Farmacie se susţin probe la Chimie organică şi (la alegere) Botanică sau Biologie (Anatomia şi fiziologia omului). Pentru programele de studii Moaşe, Asistenţă Medicală Generală, Tehnică Dentară şi Balneo-fiziokinetoterapie şi recuperare se susţine examen pentru Biologie (Anatomia şi fiziologia omului).

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova a editat culegeri de teste grilă pentru toate disciplinele de concurs şi conţinând variantele corecte de răspuns, care se comercializează prin Reprografia UMF Craiova.

La redactarea testelor grilă s-au avut în vedere toate manualele alternative agreate de Ministerul Educaţiei Naţionale.