Strategiile europene – modalităţi ideale de perfecţionare

0
351

Duminică, 7 mai, elevii Şcolii Postliceale Ecologice „Sfântul Ştefan” care au efectuat un stagiu în unităţi medicale – rezidenţe pentru bătrâni – din Valencia au revenit la Craiova, cu mintea şi sufletul pline de informaţii noi şi amintiri de neuitat. Pe parcursul celor cinci săptămâni de practică, prevăzute în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor viitorilor asistenţi medicali prin mobilitate europeană”, 2016-1-RO01-KA102-023207 ei au trăit o experienţă unică, benefică pentru viitoarea carieră.

stagiuToţi participanţii s-au implicat în activităţile desfăşurate conform acordului de formare ceea ce le-a permis să descopere noi motivaţii pentru a-şi continua şi desăvârşi pregătirea de asistent medical generalist, să dobândească noi abilităţi şi competenţe profesionale. Stagiul le-a oferit oportunitatea de a învăţa să se adapteze condiţiilor dintr-o altă ţară, să lucreze eficient în echipă, să se integreze dar şi de a-şi perfecţiona abilităţile de comunicare într-o limbă străină, de a descoperi o altă cultură, un alt mediu social, de a evalua şi a se autoevalua corect. Organizaţia intermediară şi de primire a îndrumat şi colaborat eficient cu participanţii, oferindu-le activităţi care să contribuie la o formare profesională de calitate.

Un asemenea stagiu este o şansă pe care elevii au ştiut să o valorifice şi care va reprezenta un imens câştig atât pentru ei, cât şi pentru colegi şi şcoală. Participanţii la proiect vor transmite cunoştinţele şi informaţiile asimilate pe parcursul mobilităţii prin activităţi de diseminare la nivelul şcolii şi comunităţii. Iată câteva impresii ale elevilor, la întoarcerea din stagiu:

„Proiectul la care am luat parte m-a învăţat ce înseamnă munca în echipă, respectul faţă de pacienţi şi de tine însuţi, spiritul de responsabilitate privind îndeplinirea sarcinilor de serviciu. Am avut oportunitatea să lucrez şi să mă integrez într-o cultură şi un mediu social diferit.” (eleva Mihai Denisia, anul II AMG)

„Stagiul de practică a însemnat pentru mine o adevărată şcoală a vieţii şi m-a ajutat să-mi depăşesc limitele. Am învăţat ce înseamnă seriozitatea la locul de muncă, punctualitatea, responsabilitatea, lucrul în echipă. Am explorat o ţară europeană, am descoperit cultura şi tradiţiile ei, mi-am dezvoltat competenţele profesionale şi lingvistice.” (eleva Ţalapin Loredana, anul II AMG)

„Participarea la proiectul derulat la Şcoala Postliceală Ecologică „Sfântul Ştefan” s-a devenit a fi o experienţă frumoasă din viaţa mea. Aceasta mi-a oferit posibilitatea să cunosc un alt sistem medical, să cunosc un alt mediu de lucru, o altă cultură şi să-mi dezvolt cunoştinţele medicale şi lingvistice. În timpul stagiului am fost plăcut impresionat de oamenii minunaţi şi amabili pe care i-am cunoscut în cadrul Rezidenţei Solimar Sollana, de modul de organizare a personalului medical, de lucrul în echipă şi de profesionalismul cu care îngrijesc pacienţii.

Consider că şi alţi colegi ar trebui să participe la astfel de proiecte deoarece această experienţă te ajută să îţi schimbi modul de a gândi şi de a te purta, atât cu pacienţii cât şi cu personalul medical. Cel mai important lucru este să te faci plăcut şi să ştii să lucrezi cu colegii în echipă.

Cu această ocazie doresc să le mulţumesc tuturor celor care s-au ocupat de acest proiect şi care ne-au fost alături pe toată perioada desfăşurării acestuia.” (elevul Păcurar Gabriel, anul III AMG)

Cu siguranţă, impactul proiectului se va reflecta în calitatea pregătirii profesionale, în consolidarea capacităţii de inserţie socială, de adaptare rapidă şi de integrare pe piaţa europeană a muncii, în dezvoltarea unor practici eficiente de management ce vor duce la creşterea prestigiului şcolii.

Prof. Eugenia Şendroiu, Prof. Mihaela Dinu, Prof. Manuela Roicu