Anunţ Soc. Coop. Mestesugareasca ATCOM SCM Craiova

0
346

Soc. Coop. Mestesugareasca ATCOM SCM Craiova, convoaca  29.04.2020 ora 10,00   in Craiova, str. Pinului Nr. 21 A.G. Ordinara cu ordinea de zi:

1).Raportul privind activitatea desfasurata de Consiliul de Administratie  in anul 2019

2).Aprobarea  bilantului si a contului de profit si pierderi;

3). Raportul cenzorului.;

4)  Raportul privind realizarea BVC.-lui pe 2019.

5).Raportul  reprezentantului cu probleme sociale.;

6).Aprobarea  BVC-ului  pe 2020.

7)Aprobarea  hotaririi referitoare la clauzele generale privind raporturile de munca  si  a sistemului   de salarizare pe 2020.;

8) Diverse;