Anunţ UJCM DOLJ 

0
431

UJCM DOLJ convocarea pe 29.04.2020 ora 13,00 in Craiova, str. Pinului nr. 21, AG Ordinara cu ordinea de zi:

 

1).Raportul de activitate  al  Comitetului Director pe 2019

2)Raportul cenzorului;

3) Aprobarea  situatiilor  financiare si a bilantului contabil ;

4)Raportul  privind  realizarea  BVC  pe 2019

5) Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  pe anul 2020

6  Diverse.