Anunţ Convocator

0
516

CONVOCATOR

Administratorul unic al Societatii Cooperative Mestesugaresti Oriental Carpets SCM Craiova, convoaca pentru data de 28.04.2020, in Craiova str. Ana Ipatescu nr. 107, AGA ordinara la ora 10,00 , cu urmatoarea ordine de zi:
1. Raport privind activitatea economico- sociala desfasurata in anul 2019.
2. Raport privind realizarea BVC pe anul 2019.
3. Aprobarea bilantului si contului de profit si pierderi si repartizarea profitului net pe anul 2019.
4. Raportul privind modul de indeplinire de catre administrator a obligatiilor ce i-au revenit din contractul de administrare si criteriile de performanta stabilite.
5. Raportul comisiei de cenzori.
6. Raportul reprezentantului cu probleme sociale.
7. Aprobarea BVC pe anul 2020.
8.Aprobarea criteriilor de performanta (anexele 1,2) la contractul de administrare si gestionare al administratorului.
9.Adoptarea hotararii referitoare la clauzele generale privind raporturile de munca, precum si a sistemului de salarizare conform Hotararii UNCOM – UCECOM nr. 11/2006 – republicata.
10.Aprobarea modului de acoperire a eventualelor pierderi neimputabile la sfarsitul exercitiului financiar.
11.Aprobarea constituirii si utilizarii rezervei statutare, precum si a altor resurse.
12.Diverse.