Anunţ publicitar

0
541

POPESCU VIORICA, titular al proiectului CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+1E+PARȚIAL 2E, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P+1E+PARȚIAL 2E, propus a fi amplasat în COMUNA MALU MARE, SAT PREAJBA, STRADA CASTANILOR, județul Dolj Lot cu NC 474/26 UAT MALU MARE.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, Str. Petru Rareș, nr.1, jud. Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.