Sporul natural rămâne negativ în tot judeţul / Doljul, pe podiumul naţional la numărul decedaţilor

0
257

Evoluţia fenomenelor demografice în ianuarie 2016 comparativ cu ianuarie 2015 a fost caracterizată de creşterea nupţialităţii şi a divorţialităţii şi de scăderea natalităţii şi a mortalităţii. Mortalitatea infantilă a avut aceeaşi valoare în ambele perioade analizate. Mortalitatea în mediul rural este dublă comparativ cu cea din urban.

Conform datelor publicate de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, în ianuarie 2016 s-au înregistrat 508 născuţi-vii, cu 32 mai puţini decât în ianuarie 2015, iar rata natalităţii a fost de 8,7‰ pe total judeţ, cu diferenţe pe cele două medii: urban (9,4‰) şi rural (7,8‰) Numărul deceselor de 893, în ianuarie 2016, a scăzut cu 83 faţă de luna ianuarie 2015. Ca şi în ianuarie 2015, în ianuarie 2016, peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul ru­ral, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 10,8‰ în urban comparativ cu 20,8‰ în rural. Numărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 3 cazuri în ianuarie 2016, la fel ca în luna ianuarie 2015.

A crescut mortalitatea infantilă în rural

Mortalitatea infantilă a scăzut în mediul urban de la 3,8‰, în ianuarie 2015, la 3,3‰ în ianuarie 2016, iar în mediul rural a crescut de la 7,3‰ la 9,8‰. Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 385 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 6,6 persoane la 1.000 locuitori (-7,5‰ în ianuarie 2015). Se remarcă faptul că, sporul natural este negativ, atât în mediul rural (-13,0‰), cât şi în mediul urban (-1,4‰).

Mai multe divorţuri în mediul rural

Numărul căsătoriilor de 126 în ianuarie 2016 a crescut cu 23 comparativ cu ianuarie 2015, revenind 2,2 căsătorii la 1.000 locuitori. Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 1,7‰ în ianuarie 2015, la 2,9‰ în ianuarie 2016, iar în mediul urban a scăzut de la 1,8‰ în ianuarie 2015, la 1,6‰ în ianuarie 2016.

Numărul divorţurilor (28 cazuri) a crescut cu un caz în ianuarie 2016 faţă de ianuarie 2015, rata divorţialităţii fiind de 0,48‰ în ianuarie 2016 şi 0,46‰ în ianuarie 2015. Frecvenţa desfacerii căsăto­riilor în ianuarie 2016 a avut un nivel mai ridicat în mediul rural (60,7%) faţă de mediul urban (39,3%). În ianuarie 2016 s-au înregistrat cu 6 divorţuri mai mult în mediul rural decât în mediul urban.

Judeţul Dolj, în ianuarie 2016, se situează în clasamentul naţional pe locul:

  • al 9-lea referitor la numărul născuţilor-vii;
  • al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;
  • al 17-lea referitor la numărul căsătoriilor;
  • al 12-lea referitor la numărul divorţurilor;
  •  al 16-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.