Garanţii financiare pentru proiectele implementate prin Programul Operaţional pentru Pescuit

0
181

Beneficiarii Programului Operaţional pentru Pescuit (P.O.P.)  care accesează fonduri pentru finanţarea proiectelor pot beneficia, pe lângă fondurile nerambursabile pentru pescuit şi acvacultură, şi de garanţiile oferite de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) pentru creditele de cofinanţare a proiectelor eligibile. Garanţiile se acordă în cadrul schemei de garantare a creditelor bancare pentru beneficiarii selectaţi, în baza contractului încheiat între MADR şi FNGCIMM, Fondul fiind unicul gestionar al acestei scheme de garantare. Beneficiarii Programului pot obţine garanţii de la FNGCIMM în valoare de maxim 2,5 milioane de euro şi de până la 80% din finanţarea acordată, în condiţii deosebit de avantajoase, prin achitarea unei prime de garantare de numai 1%. Înfiinţat în 2001, FNGCIMM SA are ca acţionar unic statul român, reprezentat de Ministerul Economiei şi Mediului de Afaceri. Evoluţia activităţii de garantare a FNGCIMM S.A.-IFN a înregistrat o creştere continuă, ritmul mediu de creştere anuală a valorii garanţiilor acordate de FNGCIMM în perioada 2006-2010 fiind de circa 86%. De la înfiinţarea sa, FNGCIMM a garantat credite bancare în valoare de aproximativ 3800 milioane de euro, pentru mai mult de 20.000 de IMM-uri, valoarea garanţiilor acordate depăşind 2800 milioane de euro.