O metodologie modificată pentru mobilitatea personalului didactic

0
172

A apărut Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic, în anul şcolar 2018 – 2019, în conformitate cu Ordinul nr.5485/13.11.2017 al ministrului Educaţiei Naţionale. Precizările prevăzute  vor fi prelucrate şi în teritoriu, de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, fiind mai multe modificări care trebuie luate în calcul şi puse în aplicare.

SONY DSC

Pînă la data de 26 ianuarie 2018, ca urmare a restructurării reţelei şcolare , prin transformarea unor unităţi de învăţământ în unele de un alt nivel şi a schimbării denumirilor , inspectoratele şcolare judeţene vor emite noi documente de numire pentru personalul titular afectat de aceste modificări. În ceea ce priveşte menţinerea , ca titular, în funcţia didactică, până la trei ani peste vârsta de pensionare, se stipulează: „Personalul didactic din învăţământul preuniversitar, cu gradul didactic 1 sau cu titlul ştiinţific de doctor, care dovedeşte competenţă profesională deosebită, poate fi menţinut în funcţia didactică , până la trei ani peste vârsta de pensionare, raportată la data de 1 septembrie 2018, la cerere… ”. Modificări sunt şi la Întregirea normei didactice/Transferul cadrelor didactice titulare a căror restrângere de activitate a fost rezolvată prin detaşare în interesul învăţământului, pentru nesoluţionarea restrângerii de activitate, la solicitarea acestora, cu acordul Consiliului de Administraţie al unităţii şcolare. Astfel, „Pentru cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate, datorită comasării claselor/unităţilor de învăţământ sau desfiinţării unor unităţi de învăţământ, a fost rezolvată, după etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate şi a pretransferurilor, prin detaşare în interesul învăţământului pentru nesoluţionarea restrîngerii de activitate pe perioadă determinată de cel mult un an şcolar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, în condiţiile în care la nivelul unităţilor există post sau catedră vacante, inspectoratul şcolar  emite decizii de transfer în unităţile în care au fost detaşate…”, se arată în noua Metodologie.