176 de urgenţe medicale în urma consumului de droguri

0
365

Anul trecut, în secţiile de primiri urgenţe ale spitalelor din Oltenia, au fost înregistrate 176 urgenţe medicale ca urmare a consumului de droguri. În plus, la Craiova s-au aflat în management de caz 29 persoane, pentru care au fost asigurate servicii integrate de asistenţă. Datele au fost anunţate ieri, cu ocazia bilanţului Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova.

Bilanţul de ieri a avut loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj în prezenţa reprezentanţilor instituţiilor cu care Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog a colaborat pe parcursul anului trecut. În 2014, demersurile CRPECA Craiova au fost concentrate pe creşterea gradului de siguranţă pentru membrii comunităţilor locale, în special adolescenţi şi tineri, prin asigurarea unor servicii eficiente de prevenire a consumului de droguri şi de asistenţă medicală, psihologică şi socială pentru consumatorii de droguri. Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova are în structură Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Dolj, Gorj, Mehedinţi şi Olt, în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea 16 specialişti în domeniile: prevenire, psihologie, medical şi asistenţă socială.

„Activităţile realizate în anul 2014 în domeniul prevenirii consumului de droguri, al asistenţei medicale şi al cooperării interinstituţionale, reflectă implicarea activă şi preocuparea constantă a structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale Antidrog, precum şi a celorlalte instituţii cu atribuţii în domeniul reducerii cererii şi ofertei de droguri responsabile în realizarea Planului Naţional de Acţiune 2013-2016, pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020”, a precizat Monica Iliescu, şeful Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog (CPECA).

Strategia Naţională Antidrog, aplicată în Dolj

Printre obiectivele urmărite pe parcursul anului trecut s-au numărat reducerea nivelului consumului şi dependenţei de droguri, precum şi consecinţele generate de acestea la nivelul sănătăţii, ordinii şi siguranţei publice. De asemenea, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi promovarea cunoaşterii fenomenului prin evaluarea sistematică a tendinţelor şi provocărilor din domeniul drogurilor.

Un alt punct foarte important a fost asigurarea cadrului necesar dialogului şi cooperării între instituţiile implicate şi sectorul neguvernamental.Toate acestea sunt incluse în strategiile judeţene antidrog 2014-2020.

În baza Strategiei Naţionale Antidrog pentru perioada 2013-2020 pentru îndeplinirea obiectivelor generale şi specifice, în vederea realizării unei preveniri eficiente a consumului de droguri şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive în rândul elevilor, studenţilor, în mediul familial, dar şi în comunitate, personalul Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Craiova a derulat proiecte şi programe naţionale şi locale, în parteneriat cu alte instituţii ale statului cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri din judeţele componente, dar şi cu organisme neguvernamentale care au ca obiect de activitate lupta antidrog.

15 persoane au primit tratament de specialitate

Activităţile de prevenire în comunitate s-au desfăşurat prin implementarea unor campanii şi proiecte naţionale, prin elaborarea şi derularea unor proiecte locale, dar şi prin activităţi punctuale. În domeniul asistenţei medicale, psihologice şi sociale a consumatorilor de droguri, la nivelul CRPECA Craiova, pentru  anul 2014, au fost acordate 147 de solicitări pentru informare şi consiliere, 29 de  persoane aflate în management de caz, 20 şedinţe consiliere de grup, 15 admiteri la tratament şi 77 evaluări. S-au aflat în management de caz 29 persoane, pentru care au fost asigurate servicii integrate de asistenţă pentru consumatorii de droguri. Totodată, au existat 15 admiteri la tratament, iar în secţiile de primiri urgenţe ale spitalelor din regiunea Oltenia, au fost înregistrate 176 urgenţe medicale ca urmare a consumului de droguri.

Atragerea în circuitul terapeutic a consumatorilor de droguri, o prioritate

În ceea ce priveşte priorităţile pentru anul acesta, se doreşte realizarea obiectivelor propuse în Planul naţional de acţiune 2013-2016 pentru implementarea Strategiei Naţionale Antidrog 2013-2020 şi a celor propuse în Planul local de acţiune 2014-2016 pentru implementarea Strategiei Judeţene Antidrog 2014-2020. De asemenea, la capitolul obiective se găsesc şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituţii publice şi ONG-uri şi identificarea ONG-urilor eligibile pentru atragerea fondurilor nerambursabile.

Tot pentru 2015, reprezentanţii CRPECA Craiova au ca prioritate orientarea activităţilor de prevenire către programe selective, destinate grupurilor vulnerabile (abandon şcolar, exmatriculare) şi către programe indicate pentru persoane cu risc crescut la consumul de droguri. Nu în ultimul rând, atragerea în circuitul terapeutic a persoanelor cu probleme legate de consumul de droguri printr-o colaborare eficientă cu unităţile din domeniul sanitar şi cele private, care desfăşoară activităţi de asistenţă medicală, psihologică şi socială.