O politică durabilă în domeniul migraţiei pentru UE

0
338

Comisia Europeană a propus recent, o foaie de parcurs politică prin care urmăreşte să se ajungă la un acord cuprinzător, până în iunie 2018, cu privire la modalităţile de aplicare a unei politici durabile în domeniul migraţiei. Se are în vedere realizarea unor progrese rapide în ceea ce priveşte reforma sistemului european comun de azil al UE, consolidarea în continuare a parteneriatelor cu ţările terţe, deschiderea în continuare a unor căi legale către Europa şi disponibilizarea unei finanţări adecvate pentru viitor.

        Dezbaterea tematică, ce va avea loc, în data de 14 decembrie, cu ocazia Consiliului European, reprezintă o oportunitate pentru a reflecta asupra modului în care se poate pune în aplicare o politică durabilă în domeniul migraţiei pentru UE şi se pot oferi orientări strategice privind principalele propuneri de politică prezentate în comunicarea Comisiei. În ultimii trei ani UE a adoptat o nouă abordare în ce priveşte gestionarea migraţiei, caracterizată de sprijinirea celor mai expuse state membre, îmbunătăţirea protecţiei frontierelor externe ale UE şi consolidarea cooperării noastre cu ţările partenere. „Chiar dacă depăşim acum stadiul de criză, este evident că migraţia va rămâne o provocare pentru o întreagă generaţie de europeni. Este urgent ca Europa să creeze mijloace viabile pe termen lung prin care să gestioneze migraţia în mod responsabil şi echitabil. Am făcut progrese semnificative în ultimii trei ani, dar acum este momentul ca propunerile să se concretizeze în legi, iar legile în practică.”, a subliniat Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Finanţare sporită şi flexibilă pentru gestionarea migraţiei

            Măsurile propuse vizează trei direcţii de acţiune. Prima, solidaritatea şi responsabilitatea în materie de azil şi frontiere, prin revizuirea sistemului european comun de azil sau a Regulamentului Dublin şi finalizarea implementării noii Agenţii Europene pentru Poliţia de Frontieră şi Garda de Coastă. Cea de-a doua, consolidarea cooperării cu ţările terţe şi a sprijinului acordat acestora, prin asigurarea unei aplicări depline a Declaraţiei UE-Turcia şi a angajamentelor faţă de ţările terţe partenere şi agenţiile ONU, precum şi facilitarea unor căi sigure şi legale pentru migranţii care au cu adevărat nevoie de protecţie. Şi ultima, finanţare sporită şi flexibilă pentru gestionarea migraţiei, prin punerea la dispoziţie, prin intermediul următorului cadru financiar multianual (bugetul UE pe 7 ani) a instrumentelor necesare pentru a face faţă viitoarelor provocări.