Mai multe penitenciare din ţară, vizitate de specialiştii Instituţiei „Avocatul Poporului”

0
408

45 de vizite în diferite locuri de detenţie au fost efectuate de specialiştii din cadrul Instituţiei „Avocatul Poporului” – Centrul Zonal Craiova, pentru a se vedea modul cum sunt tratate persoanele care îşi ispăşesc pedepsele în diverse penitenciare. Din echipa care a deschis uşa închisorilor fac parte medici cu o pregătire excepţională, printre care dr. Doru-Adrian Șeicaru, psihologi şi siciologi.

Centrul Zonal Craiova din cadrul Instituţiei „Avocatul Poporului” prezintă, astăzi, constatările şi concluziile care s-au desprins în urma vizitelor pe care specialiştii le-au efectuate în mai multe locuri de detenţie din ţară. Masa Rotundă cu tema ,,Vizitele Domeniului privind prevenirea torturii în locurile de detenţie din cadrul instituţiei Avocatul Poporului, Centrul Zonal Craiova” este găzduită la sediul Centrului de Formare şi Perfecţionare a Poliţiştilor ,,Nicolae Golescu” din Slatina, la eveniment fiind invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor care au în subordine locuri de detenţie, ai asociaţiilor profesionale (medici, psihologi, asistenţi sociali, sociologi), precum şi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale.

Dr. Adrian Șeicaru: ”Au fost formulate recomandări unităţilor vizitate”

Centrul Zonal Craiova, care funcţionează în cadrul Instituţiei „Avocatul Poporului”, şi-a început activitatea în luna mai a anului 2015, exercitând atribuţii specifice în nouă judeţe ale ţării: Arad, Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt şi Argeş. Reprezentanţii acestuia sunt împuterniciţi să efectueze vizite în toate locurile de detenţie de pe cuprinsul acestor judeţe. Potrivit reprezentanţilor Centrului Zonal Craiova, de la înfiinţare şi până în prezent, au fost efectuate peste 45 de vizite în locuri de detenţie din aria de competenţă, scopul fiind „prevenirii torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante”. „Ca urmare a acestor vizite, au fost formulate recomandări unităţilor vizitate, iar acestea au întocmit răspunsuri privind modul de implementare al recomandărilor făcute. De asemenea, specialiştii Centrului Zonal Craiova au participat la diverse conferinţe, simpozioane şi şcoli de vară, organizate în scopul perfecţionării modului de desfăşurare a activităţii”, a precizat doctor Doru-Adrian Șeicaru, consilier în cadrul Centrului Zonal Craiova.

Centrul Zonal Craiova, între cele trei structuri teritoriale

România a ratificat prin Legea nr.109/2009 Protocolului Opţional, adoptat la New York, la data de 18 decembrie 2002, în cadrul Convenţiei împotriva torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (adoptată la New York, pe 10 decembrie 1984). Instituţia „Avocatul Poporului” este singura structură naţională care exercită, prinDomeniul privind prevenirea torturii în locurile de detenţie” atribuţiile specifice de Mecanism Naţional de Prevenire a torturii în locurile de detenţie (MNP).

La 10 ani de la intrarea în vigoare a  Protocolului Opţional, la Convenţia ONU împotriva torturii (OPCAT), peste 80 de state au fost de acord să permită mecanismelor naţionale de prevenire monitorizarea locurilor de detenţie. Potrivit reprezentanţilor Centrului Zonal Craiova, odată cu adoptarea acestui protocol, statele semnatare au consolidat angajamentul lor de a preveni tortura şi alte rele tratamente aplicate tuturor persoanelor private de libertate.

În ţara noastră, Domeniul privind prevenirea torturii este organizat în conformitate cu OUG 48/2014, în structura centrală, care cuprinde şi Centrul Zonal Bucureşti, şi structura teritorială – cu Centrul Zonal Alba, Centrul Zonal Bacău şi Centrul Zonal Craiova.