Cu prilejul apariţiei numărului 100 al seriei noi – Diplomă de Excelenţă pentru revista „Scrisul Românesc” din partea Consiliului Judeţean Dolj

0
60
Florea Firan, Daniela Tarniţă, Adrian Cioroianu

„Pentru activitatea deosebită în promovarea culturii româneşti în plan naţional şi universal”, revistei craiovene de cultură „Scrisul Românesc” i-a fost conferită, cu prilejul apariţiei numărului 100 al seriei noi, o Diplomă de Excelenţă din partea Consiliului Judeţean Dolj. Distincţia a fost înmânată de Daniela Tarniţă, preşedinta Comisiei de Cultură a CJ Dolj, redactorului-şef Florea Firan, cu prilejul Colocviilor „Scrisul Românesc” care s-au desfăşurat săptămâna trecută. La deschiderea sesiunii ştiinţifice a adresat oaspeţilor un cuvânt de salut şi Ion Prioteasa, preşedintele CJ Dolj.

Colocviile au avut tema „Cititul” (De ce citim? Cum citim? Ce citim? Efectele cititului), aceasta fiind dezbătută de academicieni, profesori universitari, scriitori, critici şi istorici literari, directori şi redactori de reviste culturale. Între invitaţi s-au aflat şi istoricul Adrian Cioroianu (membru în colegiul redacţional al revistei „Scrisul Românesc”) şi jurnalistul Radu Stanca. De altfel, numărul aniversar al publicaţiei este dedicat în exclusivitate Colocviilor şi cuprinde textele comunicărilor ştiinţifice ale participanţilor.

«În decembrie 2011, revista „Scrisul Românesc”, serie nouă, a ajuns la numărul 100. Cum publicaţia apare lunar în 32 de pagini, s-ar putea spune că avem în faţă 100 de cărţi în format A5 de 128 de pagini fiecare sau o carte uriaşă de 12.800 de pagini în acelaşi format. Un tom în care se regăseşte tot ce a publicat revista din ianuarie 2003 până în decembrie 2011: poezie, proză, teatru, eseu, istorie şi critică literară română şi străină, cronică de teatru, film şi muzică sau de artă plastică, evenimente, reproduceri după opere de artă, dezbateri, interviuri etc. Fiecare număr al publicaţiei a devenit o sinteză între tradiţie şi modernitate, a reflectat spiritul din zona geografică, istorică şi cultural-artistică a Olteniei, înscriind-o în sfera culturii naţionale cu reverberaţii în universalitate», a subliniat prof. univ. dr. Florea Firan, redactor-şef al revistei şi director al Editurii „Scrisul Românesc”.

Manifestările cultural-ştiinţifice au continuat cu lansarea mai multor cărţi şi cu Gala Premiilor „Scrisul Românesc” pe anul 2011.

 

Premiile revistei „Scrisul Românesc” pe anul 2011

  • Adrian Cioroianu – Premiul „Petre Pandrea” pentru eseurile publicate în revista „Scrisul Românesc”
  • Paul Aretzu – Premiul „Şerban Cioculescu” pentru volumul de critică literară Jurnal de lecturi
  • Mircea Pospai – Premiul „Gib I. Mihăescu” pentru volumul Tudor Gheorghe. În umbra menestrelului
  • Cristina Marcu – Premiul pentru realizarea copertelor cărţilor editate de „Scrisul Românesc”
  • Iulia Cristina Frînculescu – Premiul „Al. Macedonski” pentru debut în volum