Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate se lasă cu sancţiuni administrative

0
226

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) reaminteşte fermierilor beneficiari ai schemelor de plăţi directe că, începând cu anul 2015, este implementată cerinţa legală în materie de gestionare, fiind inclusă în domeniul „Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor”. Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la aplicarea sancţiunilor administrative.

Acordarea schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii din cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune şi a anumitor plăţi din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală (Pilonul al II-lea) se face doar către agricultorii care respectă normele obligatorii în domeniul mediului, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale terenurilor, al sănătăţii publice, a animalelor şi a plantelor, precum şi al bunăstării animalelor. „Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, manipulează şi utilizează produse de protecţie a plantelor trebuie să respecte inclusiv SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor”, se precizează într-un comunicat de presă al APIA Dolj.

Se poate aplica pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici

Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la aplicarea sancţiunilor administrative. Acestea constau în reducerea cuantumului total al plăţilor sau excluderea de la întreaga sumă a schemelor de plăţi directe, ajutoarelor naţionale tranzitorii, care au fost acordate sau urmează a fi acordate beneficiarului respectiv în legătură cu cererile de ajutor pe care acesta le-a transmis sau urmează să le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea din una sau mai multe scheme de sprijin. Se poate aplica pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale care au împiedicat respectarea acestor norme (aprobarea sistemului de sancţiuni pentru ecocondiţionalitate aplicabil acestora şi schemelor de sprijin pe suprafaţă. “Nu se aplică sancţiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate beneficiarilor care participă la schema simplificată pentru micii fermieri”, se mai precizează în comunicat.