Programe pentru profesori

0
276

universitateÎn baza Ordinului nr. 6194/2012 al Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, privind aprobarea Normelor  metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 819/06. 12. 2012, cu completările ulterioare, sunt mai multe instituţii de învăţământ superior, care fac parte din acest proiect. Conform precizărilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, sunt trei unităţi de învăţământ superior integrate în program una dintre ele fiind  Universitatea din Craiova, la Limba şi Literatura Engleză (patru semestre, pentru 120 de credite). Celelalte două entităţi sunt Universitatea din Bucureşti (Filozofie, patru semestre, 120 de credite , la care se adaugă 10 credite pentru examenul de absolvire, la forma de „învăţământ la distanţă”) şi Universitatea „Eftimie Murgu” („Pedagogia Învăţământului primar preşcolar” – patru semestre, 120 de credite la forma de învăţământ „cu frecvenţă”).