La Orodel, lacul Cornu incită spiritele

0
1141

Lacul Cornu, lac de acumulare situat în comuna Orodel, a devenit o sursă de discuţii aprinse între Administraţia Bazinală de Apă Jiu şi societatea comercială, ce a câştigat, în urmă cu 8 ani, contractul de închiriere a luciului de apă aferent. Mai exact, autorităţile sunt obligate să admită continuarea contractului, dar având cu totul alte persoane la categoria asociaţi. Astfel, cei doi asociaţi actuali şi-au manifestat intenţia de a-şi ceda părţile sociale către alte două persoane, ce nu au figurat, iniţial, ca şi asociaţi în actul constitutiv. Precizăm că, valabilitatea pentru care s-a parafat închirierea luciului de apă este de 25 de ani. Lacul Cornu este intabulat de Administraţia Bazinală de Apă Jiu. Menţionăm că, în memorial general al Planului Urbanistic General al comunei Orodel, la punctul 2.8 se specifică la capitolul “echipare edilitară”: pe teritoriul administrativ al comunei există lucrări hidrotehnice, lacul Cornu, care este lac de acumulare.  De-a lungul anilor, lacul Cornul a fost administrat de Cooperativa agricolă de producţie din localitate. Pescarii amatori care doreau să-şi practice hobby-ul plăteau o taxă fixă responsabilului bălţii. Hrana peştelui şi chiar popularea la intervale de timp erau asigurate de conducerea cooperativei.