Dunărea, monitorizată în permanenţă

0
355

Având în vedere că până pe 18 martie, Dunărea se află sub cod portocaliu de inundaţii, autorităţile au luat decizia să monitorizeze în permenenţă fluviul. Administraţia Bazinală de Apă Jiu a anunţat în continuare creşteri însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale cotelor de apărare.

Ieri, în zona Calafat, erau afectate de creşterea nivelurilor şi debitelor suprafeţele riverane Dunării, situate în zonele joase, neîndiguite predispuse la inundaţii – păşuni şi fâneţe naturale, pe sectorul Ciupercenii Noi – Desa – Pisculeţ, fără a fi afectate terenuri agricole, fondul forestier, gospodării şi obiective socio-economice.

 Pe Dj 553 Calafat – Ciupercenii Vechi, situat în imediata apropiere a fluviului, apa nu a pătruns pe carosabil, dar autoritatea publică locală a amenajat o variantă ocolitoare de redirijare a circulaţiei în eventualitatea ca situaţia o va impune, situată paralel cu Dj 553 pe o lungime de 2,5 km.

De asemenea, conform informaţiilor preluate de la Căpitania portului Bechet şi de la Vama Bechet, din cauza creşterii nivelurilor fluviului în punctul de trecere a frontierei România-Bulgaria, calea de acces spre feribot era inundată cu o lamă continuă de apă pe o lungime de 30 m, cu o lăţime de 20 m şi o înălţime a lamei de apă între 15 – 25 cm. Circulaţia se desfăşura în condiţii normale fără restricţii. La SPET Bechet a fost inundată parcarea pentru autoturismele angajaţilor cu o lamă continuă de apă pe o lungime de 100 m, cu o lăţime de 50 m şi o înălţime a lamei de apă de 15-25 cm.

Echipele de intervenţie supraveghează lucrările hidrotehnice

S-au alcătuit echipe de intervenţie operativă formate din cadre TESA şi muncitori care monitorizează permanent lucrările hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor (diguri pe raza judeţului Dolj, începând de la limita cu judeţul Mehedinţi, comuna Salcia, pâna la Dăbuleni, limita cu judeţul Olt).

Fiind înregistrate depăşiri ale cotei de inundaţie la Calafat şi Bechet, cele două formaţii de lucru Dunărea – Nedeia şi Dunărea – Bistreţ au trecut la monitorizarea lucrărilor hidrotehnice cu rol de apărare (diguri), cât şi a zonelor libere riverane ale fluviului Dunărea, în special zonele critice cuprinse în planurile de apărare, de pe întreg teritoriul administrativ al judeţului Dolj. Formaţiile de lucru Dunărea-Nedeia şi Dunărea – Bistreţ sunt asigurate cu formaţii de intervenţie, dotate cu materiale şi mijloace pentru eventuale interventii operative dacă situaţia o va impune. Forţele de intervenţie sunt alcătuite din 39 de agenţi hidrotehnici şi patru tesa; patru autoturisme; 14 mijloace de intevenţie (autoutilitare, tractoare, autobasculante, buldoexcavatoare, încarcătotor multifuncţional);  materiale de intervenţie: 17.000 saci, 2000 mp geotextil, 2 instalaţii de iluminat, 450 kg absorbant  pentru poluări, 5 baraje reţinere produse petroliere, 1.800 pari lemn, 80 mc cherestea de răşinoase şi nisip.

Cota de inundaţie a fost depăşită la Calafat şi Bechet

Atenţionarea cod portocaliu de inundaţii pe Dunăre a intrat în vigoare  joi dimineaţă, la ora 6.00, şi este valabilă până în data de 18 martie, la ora 18.00. Vizat este sectorul aval de Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie (S.H.E.N.) Porţile de Fier – Zimnicea de pe raza judeţelor Mehedinţi, Dolj, Olt şi Teleorman.

Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) a fost şi ieri în creştere până la valoarea de 11.800 mc/s, situându-se la un nivel aproape dublu faţă de media multianuală caracteristică lunii martie (6.700 mc/s). La ora 6.00, nivelurile pe fluviul Dunărea, se situau cu 29 de cm peste cota de inundaţie la staţia hidrometrică din Calafat şi cu 64 cm peste CI, la staţia hidrometrică Bechet.

Nici pentru următoarea perioadă veştile nu sunt bune. În intervalul 13–17 martie a.c, conform prognozei elaborate de INHGA-CNPH, debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş), va fi în creştere până la valoarea de 12.000 mc/s, în ultimele trei zile ale intervalului, situându-se peste media multianuală a lunii martie (6.700 mc/s).