Universitatea Heidelberg vrea să angajeze lector de limba română

0
100

Universitatea Heidelberg din Germania vrea să angajeze lector de limba română, iar şanse mari de angajare au persoanele care au absolvit o facultate de filologie şi sunt titulare ale unei facultăţi româneşti acreditate.

Universitatea din Heidelberg solicită ca cei care aplică să deţină titlul de doctor şi să fie buni cunoscători al limbii germane. De asemenea, candidaţii vor fi punctaţi ţinându-se cont de calificarea universitară, titlul universitar, gradul didactic, experienţa în predarea limbii române pentru străini, cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, activitatea didactică şi ştiinţifică, participarea la proiecte universitare internaţionale, proiectul de activitate propus.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele documente: cerere de înscriere la concurs, cu precizarea postului pentru care candidează; fotocopie a diplomei de absolvire a facultăţii; Curriculum Vitae în format european în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională; lista de lucrări publicate şi extrase din studii reprezentative; fotocopie de pe diploma de masterat, de pe adeverinţa care confirmă calitatea de doctorand sau de pe diploma de doctor în filologie; proiect în legătură cu activitatea pe care candidaţii urmează să o desfăşoare, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională; aprobarea senatului universităţii de care aparţine candidatul; trei recomandări în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională.

Candidaţii angajaţi ai universităţilor înfiinţate după 1989 vor completa dosarul de concurs cu o copie a actului normativ prin care e acreditată facultatea la care sunt titulari. Înscrierile se fac personal sau prin poştă la sediul Institutului Limbii Române din strada „Caransebeş” nr. 1, et. 7, sector 1, cod 012271, Bucureşti, până pe 5 martie 2014.