Comisia Fulbright din România pune la bătaie burse pentru studenţii care vor să studieze în America

0
215

Studenţii români pot beneficia de burse pentru studii de masterat sau cercetare la universităţi din Statele Unite ale Americii, prin intermediul competiţiei pentru bursa Fulbright Student Award 2015-2016.

Sunt vizate toate domeniile educaţionale, cu excepţia medicinei clinice. Bursa Fulbright Student Award acoperă costurile pe perioada unui an academic, în limitele bugetului alocat. De asemenea, include cheltuielile de transport, taxele de şcolarizare, asigurarea medicală, o alocaţie pentru cărţi şi materiale didactice.

Pentru a aplica la o astfel de bursă, candidaţii trebuie: să deţină o diplomă de licenţă (sau adeverinţă, pentru studenţii din ultimul an de studiu), să cunoască limba engleză şi să aibă cetăţenie română, să completeze şi să trimită un formular, la care să ataşeze diploma de licenţă sau adeverinţa de la facultate, foi matricole, împreună cu traducerile acestora, dar şi scrisori de recomandare. Bursa se adresează studenţilor în ultimul an de studiu, absolvenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor români înscrişi la universităţi de stat sau particulare, iar data limită de înscriere este 7 mai 2014.