Actele normative aprobate în ședința Guvernului României din 10 decembrie 2021

0
264

I.             PROIECTE DE LEGI

1.  PROIECT DE LEGE privind unele măsuri de ocrotire pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale

Proiectul de lege aprobat de Guvern instituie soluții de reglementare în materia ocrotirii persoanei fizice majore cu dizabilități psihosociale sau intelectuale.

Comunicatul Guvernului:  https://bit.ly/3s2kc8W

II.          ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea cadrului instituţional și financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

Comunicatul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene: https://bit.ly/3dFyFPY

III.       HOTĂRÂRI

  1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum și pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de cerere 2021

Crescătorii de animale vor beneficia de sprijin guvernamental în sumă 114.156.810 euro, respectiv 564.790.817,475 lei, pentru cererile depuse la Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură în cursul anului 2021. Fondurile se vor aloca crescătorilor de bivolițe de lapte, taurine din rase de carne, vaci de lapte și viermi de mătase.

Este vorba despre aproximativ 20.000 de beneficiari. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a alocat fondurile în conturile APIA, astfel încât plățile se pot face începând de săptămâna viitoare.

Comunicatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale – https://www.madr.ro/comunicare/7163-au-fost-aprobate-plafoanele-alocate-schemelor-de-sprijin-cuplat-in-sectorul-zootehnic.html

  1. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.19 alin.(8) din HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

Actul normativ aprobat de Guvern majorează ajutorul de stat de care beneficiază crescătorii de animale, pentru anul 2021, de la 40 de milioane de lei la 70 de milioane de lei. Suma se încadrează în plafonul aprobat pentru perioada 2015 – 2022, respectiv 759,250 milioane lei.

Fondurile se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2021.

Comunicatul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:  https://www.madr.ro/comunicare/7179-se-majoreaza-ajutorul-de-stat-in-sectorul-cresterii-animalelor.html

  1. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005.

Prin Hotărârea aprobată de Guvern, se stabilește modalitatea de alocare și aprobare a cheltuielilor în cotă de până la 50%, aferente consumului de energie electrică necesar funcționării agregatelor sau a echipamentelor pentru irigații.

Sprijinul de care beneficiază fermierii se finanțează de către Agenția Națională pentru Îmbunătățiri Funciare, în limita sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu această destinație.

Comunicatul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale:  https://www.madr.ro/comunicare/7180-madr-va-deconta-pana-la-50-din-cheltuielile-cu-energia-electrica-in-sectorul-imbunatatirilor-funciare.html

  1. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021

Veniturile bugetului Trezoreriei Statului se diminuează cu peste 72 milioane lei, deoarece s-au diminuat dobânzile de încasat pentru împrumuturile acordate din disponibilitățile contului Trezoreriei Statului, având în vedere execuția la 31 octombrie 2021 precum și încasările de dobânzi efectuate în noiembrie 2021.

Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului se diminuează cu peste 52 milioane lei, sumă care provine în principal de la dobânzile de plătit la depozitele și disponibilitățile păstrate în conturi la Trezoreria Statului; volumul estimat al depozitelor atrase pentru acoperirea golului temporar de casă al contului curent general al trezoreriei statului este mai mic decât cel avut în vedere la momentul elaborării bugetului trezoreriei statului.

Excedentul se diminuează cu 20,018 milioane lei și devine 100,943 milioane lei.

  1. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrativ-teritoriale

Prin actul normativ aprobat de Guvern s-a alocat suma de 476,5 milioane de lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, la solicitarea unor unități administrativ-teritoriale. Vor beneficia de finanțare 105 unități administrativ-teritoriale din toate județele. Fondurile se alocă pentru acoperirea costurilor serviciilor de asistență socială și de protecție a copiilor, pentru plata unor datorii legate de serviciile de termoficare și plata unor cheltuieli ale proiectelor comunităților locale.

Hotărârea de Guvern a avut în vedere solicitările depuse de unitățile administrativ-teritoriale la Ministerul Dezvoltării pentru anul în curs. Până la sfârșitul anului, Guvernul va continua să aloce fonduri unităților administrativ-teritoriale care au nevoie de sprijin financiar, în baza solicitărilor transmise Ministerului  Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.

De asemenea, la nivelul Guvernului sunt în analiză solicitările pentru anul viitor transmise de Primăria Generală a Capitalei și de alte unități administrativ-teritoriale, în scopul acordării subvenției pentru energia termică.

Comunicat al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: https://bit.ly/3GtkIRB

IV.          MEMORANDUMURI

1.MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2022-2024

V.             NOTE

1.NOTĂ referitoare la limitele de cheltuieli propuse pentru ordonatorii principali de credite în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul 2022 și a estimărilor pentru perioada 2023-2023

Cele două documente – Memorandumul și Nota – au fost analizate de Guvern, în perspectiva elaborării proiectului de buget pentru anul 2022 și având în vedere prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare și ale Legii finanțelor publice.

Veniturile și cheltuielile bugetare pentru orizontul de prognoză menționat au fost estimate pe baza indicatorilor macroeconomici din prognoza de toamnă comunicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză.