Peste 2.000 de vouchere pentru tratamentul fără interferon au fost distribuite

0
100

Până în acest moment au fost distribuite către medici 2.145 de vouchere pentru întocmirea dosarelor necesare în tratamentul fără interferon al hepatitei virale C și cirozei hepatice C. 925 de pacienți au intrat în posesia acestor vouchere, în baza cărora au fost efectuate investigații pentru 801 pacienți. Autorităţile dau asigurări că numărul total de vouchere care vor fi distribuite acoperă numărul de pacienţi cu hepatită virală C şi ciroză hepatică C cu stadiul de fibroză F4.

Laboratoarele au prelucrat, până în prezent, 457 de seturi de investigații. Rezultatele de până acum arată că doar 60% dintre pacienți îndeplinesc criteriile necesare pentru accesul la tratament fără interferon. În data de 4 noiembrie a.c. a fost publicat în Monitorul Oficial protocolul terapeutic pentru tratamentul fără interferon al hepatitei virale C și ciroza hepatică C. De asemenea, pe site-ul CNAS se află publicată lista completă a centrelor în care se află medicii care întocmesc dosarele, monitorizează şi prescriu tratamentul fără interferon.

Ce paşi trebuie urmaţi de fiecare pacient

Pentru accesul la tratament fără interferon, pacientul, cu bilet de trimitere de la medicul de familie și cardul de sănătate, trebuie să se prezinte pentru consultație și evaluare la un medic specialist din unul dintre centrele desemnate din țară. În urma evaluării, dacă acesta corespunde criterilor de eligibilitate conform protocolului elaborat de comisia de specialitate a Ministerului Sănătăţii, pacientul va primi voucherul pentru investigaţiile necesare la dosarul de aprobare. Voucherul va fi utilizat pentru efectuarea setului de investigaţii necesare în unul dintre laboratoarele agreate de furnizorul tratamentului fără interferon. Rezultatul primit de la laborator va fi înmânat medicului curant care, daca în urma investigaţiilor stabileşte că pacientul corespunde criteriilor de eligibilitate, întocmeşte dosarul pentru aprobarea tratamentului şi îl înmânează pacientului. Pacientul va depune dosarul la casa de asigurări cu care se află în relaţie contractuală medicul curant. Casa de asigurări judeţeană va transmite dosarul la CNAS. Comisia de specialitate din cadrul CNAS analizează dosarul şi transmite decizia casei de asigurări unde a fost depus dosarul de către pacient. Apoi, casa de asigurări judeţeană va transmite pacientului decizia comisiei CNAS.

În cazul în care dosarul este aprobat, pacientul merge cu decizia de aprobare la medicul curant, care îi va elibera prescripţia medicală.

Peste 5.000 de pacienţi eligibili

La 1 octombrie a.c, CNAS a semnat contractul cost – volum – rezultat pentru tratamentul fără interferon al hepatitei cronice virale C și cirozei hepatice C, în baza căruia vor beneficia de tratament pacienții cu stadiul de fibroză F4. Pe site-ul CNAS, la secțiunea “informații pentru asigurați” – “medicamente” – “tratament fără interferon”, pacienții pot accesa un document cu informații utile privind modul de administrare a tratamentului fără interferon.

Comisia de specialitate a CNAS se va întruni de două ori pe lună pentru a analiza dosarele depuse în vederea aprobării şi va verifica dacă acestea corespund criteriilor de eligibilitate. Decizia comisiei va fi comunicată pacientului de către casa de asigurări de sănătate unde acesta a depus dosarul.

Din primele estimări, pe liste există 5.000 de pacienți eligibili, însă potrivit CNAS vor fi trataţi toți bolnavii care fac obiectul criteriilor medicale. Aceştia vor fi investigați în centrele universitare, iar tratamentul va fi administrat acasă. Terapia fără interferon reprezintă o speranţă pentru bolnavii care nu au nicio altă alternativă în acest moment pentru că suferă de ciroză, gradul de fibroză F4 şi F3. Tratamentul, unul nou, diferit de dubla terapie cu interferon, nu se poate cumpăra individual de către pacient, iar programul susținut de Casă se va derula pe durata a cel puţin un an de zile.

Dubla terapie, cea cu interferon, durează 48 de săptămâni, iar cea fără interferon – 12 săptămâni. Pacientul care va intra în noua terapie va trebui să țină cont să respecte întocmai schema de tratament.