Controale în spitale şi la cabinetele medicilor

0
70

Inspectorii Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj au demarat în ultima lună o serie de acţiuni de control ce au vizat spitalele şi mai multe cabinete medicale din judeţ. Şi, aşa cum era de aşteptat, în unele unităţi sanitare au fost descoperite nereguli pentru care reprezentanţii CAS au aplicat sancţiuni.  

Cele mai multe controale au avut loc în cabinetele medicilor de familie. Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate au trecut pragul a 11 furnizori de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi au descoperit o serie de deficienţe. Spre exemplu, au fost identificaţi pensionari care au beneficiat nelegal de prescripţii medicale în cadrul Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de până la 700 de lei pe lună. Aceştia au declarat în scris că nu au alte venituri, deşi acest lucru s-a dovedit a fi fals, în cele din urmă, ei figurând în evidenţele ANAF cu alte venituri impozabile. Reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate Dolj au hotărât ca, în acest caz, contravaloarea medicamentelor compensate cu 90% prescrise de medicii de familie pensionarilor care realizează şi alte venituri în afara celor din pensii să se recupereze de la persoanele care au beneficiat ilegal de compensarea suplimentară de 40%.

Medici de familie sancţionaţi

De asemenea, potrivit reprezentanţilor CAS Dolj, au fost medici de familie care au prescris medicamente compensate 90% fără a solicita pacienţilor cupon de pensie şi declaraţii pe proprie răspundere privind veniturile realizate de aceştia. Cadrele medicale au fost sancţionate cu imputarea sumei reprezentând compensarea de 40% din contravaloarea medicamentelor.

Cu ocazia acestor controale, inspectorii CAS Dolj au constatat că o parte din medicii de familie nu a respectat obligaţia contractuală privind respectarea protocoalelor de practică pentru prescrierea, monitorizarea şi decontarea tratamentului, fiind sancţionaţi cu avertisment scris şi imputarea contravalorii medicamentelor prescrise eronat.

Tot în ultima lună, au fost efectuate şapte controale inopinate la medici de familie pentru verificarea prezenţei la program. În cazul unui singur medic de familie s-a constatat că nu se respectă programul de activitate declarat, motiv pentru care, fiind la prima abatere, acesta a fost sancţionat cu Avertisment scris. Pe parcursul acestor acţiuni a fost verificat şi modul de eliberare a concediilor medicale concluzia fiind că au fost respectate prevederile legale în vigoare. În plus, au fost efectuate două controale operative la medici de familie privind realitatea serviciilor medicale raportate de cabinetele medicale în luna anterioară şi s-a constatat că există documente justificative pentru serviciile medicale solicitate la decontare.

Acţiuni de control şi la Spitalul Judeţean

La furnizorii de medicamente compensate şi gratuite în tratamentul ambulatoriu, au fost efectuate şase controale tematice, constatându-se că sunt îndeplinite obligaţiile contractuale cu excepţia unei farmacii, care nu a respectat programul de activitate declarat şi care, fiind la a doua abatere, a fost sancţionată cu 10% din suma aferentă lunii septembrie a.c.

De asemenea, la furnizorii de servicii clinice s-au desfăşurat două acţiuni de control operativ, în ambele cazuri respectându-se obligaţiile contractuale. Ca urmare a unor sesizări au fost verificaţi doi furnizori de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate, dar cele sesizate nu au fost confirmate. A fost controlat şi un furnizor de servicii dispozitive medicale la care nu s-au găsit deficienţe majore. Luna trecută a fost verificat şi un furnizor de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate – medicină dentară, constatându-se că acesta a respectat obligaţiile contractuale.

Inspectorii CAS au verificat şi două sesizări la Ambulatoriul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. Aceştia au descoperit că au fost eliberate unele medicamente fără respectarea prevederilor legale, contravaloarea fiind imputată unităţii medicale. Tot la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova a fost verificată sesizarea unui pacient care a cumpărat medicamente pe timpul internării şi s-a constatat că în foaia de observaţie aceste medicamente nu erau consemnate ca aport personal. S-a dispus ca spitalul să întocmească decontul de cheltuieli iar pacientul să solicite spitalului plata contravalorii medicamentelor cumpărate pe timpul spitalizării.