Conferinţa internaţională comună a cercetătorilor doctorali şi postdoctorali, la Facultatea de Drept

0
77

Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale din cadrul Universităţii din Craiova găzduieşte mâine, începând cu ora 9.00, conferinţa internaţională comună a cercetătorilor doctorali şi postdoctorali în cadrul proiectului strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi şi Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”.

Rolul conferinţei comune este acela de prezentare a rezultatelor activităţii de cercetare efectuată de grupul-ţintă, pentru îmbunătăţirea capacităţii de valorificare a rezultatelor cercetării realizate în cadrul programelor doctorale şi post-doctorale şi a dezvoltării abordării interdisciplinare în cercetarea derulată în aceste programe. Participă 144 de cercetători doctorali şi postdoctorali din cadrul celor patru parteneri instituţionali ai proiectului: Universitatea din Craiova, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara. Cele peste 150 de lucrări înregistrate vor fi prezentate în cadrul a patru paneluri aparţinând domeniilor tehnic şi socio-uman.

Un proiect câştigat prin competiţie naţională

Proiectul strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)” a fost câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Bugetul total eligibil al proiectului este de 12.990.217 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă aprobată este de 12.730.412,66 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.  Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali în cadrul acestuia fiind Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timişoara. Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea programelor de cercetare doctorală şi post-doctorală prin acordarea de sprijin financiar şi instituţional pentru participarea doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat la astfel de programe, ca modalităţi de creştere a atractivităţii pentru iniţierea şi dezvoltarea unei cariere în cercetare.

Sprijin financiar pentru 80 de doctoranzi şi 90 de postdoctoranzi

Proiectul îşi propune două obiective specifice: îmbunătăţirea participării, creşterea atractivităţii şi motivaţiei pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară, instituţională şi ştiinţifică a doctoranzilor şi cercetătorilor post-doctorat; dezvoltarea reţelelor între universităţi, centre de cercetare şi întreprinderi şi consolidarea legăturilor dintre învăţământul superior, cercetare şi mediul de afaceri.  Grupul þintã din cadrul proiectului este format din 80 de doctoranzi (din care 30 de doctoranzi ai Universitãţii din Craiova) şi 90 de cercetãtori postdoctorat (din care 40 de cercetãtori postdoctorat ai Universitãţii din Craiova) de la nivelul celor patru parteneri instituþionali pentru urmãtoarele domenii de cercetare: tehnologiile societãţii informaţionale, energie, mediu, sãnãtate, agriculturã, securitatea şi siguranţa alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse şi procese inovative, spaţiu şi securitate şi cercetãri socio-economice şi umaniste. Pe durata proiectului doctoranzii şi postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare de 1.800 lei (pentru doctoranzi) şi 3.700 lei (pentru postdoctoranzi), precum şi de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate interna şi internaţionalã în institute de cercetare şi universitãţi din Uniunea Europeanã. De asemenea, cercetãtorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferinţe, seminarii internaţionale legate de obiectul cercetãrii, în spaţiul UE sau în Romania.