Direcţia Agricolă Dolj primeşte cererile pentru pierderile cauzate de secetă

0
407

Agricultorii care au înregistrat pierderi de producţie din cauza secetei pot depune cereri penru compensarea prejudiciilor la Direcţia Agricolă Dolj. Suma maximă a sprijinului financiar este echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar.

Hotărârea nr. 897 privind aprobarea schemei “Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de secetă manifestat în anul agricol 2011-2012 asupra culturilor agricole” a fost publică în Monitorul Oficial nr. 639 din 7 septembrie 2012, dată la care a intrat în vigoare.

Astfel, ajutorul stabilit de actul normativ se acordă producătorilor din domeniul vegetal şi compensează o parte din pierderea producţiei destinată autoconsumului. Beneficiarii schemei sunt fermieri persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008, persoane juridice precum şi orice forme asociative cu sau fără personalitate juridică care deţin suprafeţe de culturi agricole în teren arabil şi au înfiinţat culturi în toamna anului 2011, primăvara anului 2012. “Începând de astăzi (n.r. ieri), agricultorii se pot adresa Direcţiei Agricole Dolj în vederea obţinerii ajutorului de minimis în cuantum de 100 de lei pe hectar. Sprijinul se acordă pentru suprafeţe cuprinse între un hectar şi maximum zece hectare”, a precizat Oliver Costea, directorul Direcţiei Agricole Dolj. Potrivit acestuia, suma maximă a sprijinului financiar nu poate depăşi echivalentul în lei a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar.

Cererile pot fi depuse la până la data de 15 octombrie 2012, iar sprijinul va fi acordat începând cu data de 1 noiembrie 2012.

“Am luat această măsură tocmai pentru a arăta preocupările pentru dezvoltarea agriculturii ca motor principal pentru susţinerea economiei româneşti. Consider că este un efect extrem de important pe care Guvernul îl face în această perioadă, nu foarte bună din punct de vedere economic. La începutul lunii octombrie vom stabili, prin Hotărâre de Guvern, şi nivelul sprijinului pe care îl vor primi cei un milion de fermieri care au făcut cerere către APIA, nivel care va fi mult peste cel al anului precedent”, a declarat, ieri, ministrul agriculturii, Daniel Constantin.