Inspectorii de muncă fac controale non-stop, pe caniculă, şi aplică şi sancţiuni

0
95

Este perioadă caniculară, în care trebuie luate mai multe măsuri de siguranţă în ceea ce priveşte persoanele expuse la temperaturi ridicate. Nu vorbim de oamenii aflaţi în timpul liber, şi aici fiind măsuri de combatere a efectelor negative ale căldurii excesive, ci de ceea ce se întâmplă cu salariaţii din diverse medii de lucru. Conform prevederilor legislative, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj a trasat, în teritoriu, măsurile de adoptarea protecţiei lucrătorilor, fiind dispuse, în cazul descoperirii unor deficienţe, şi sancţiuni.

caniculaCa urmare a temperaturilor înregistrate în ultimele zile şi a prognozei pentru perioada următoare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj face o serie de recomandări agenţilor economici şi instituţiilor publice. Astfel, în perioadele cu temperaturi extreme ridicate, pentru asigurarea condiţiilor de microclimat la locul de muncă, angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea nr. 319/2006, a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, corelate cu prevederile O.U.G. nr. 99/2000.

Conform cu legislaţia, este nevoie de asigurarea unor condiţii minimale:  pentru ameliorarea condiţiilor de muncă:  reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static; pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri/persoană/schimb, prezenţa echipamentului de protecţie, asigurarea duşurilor, în timpii de pauză. Măsurile vor fi stabilite de angajator, împreună cu sindicatele, sau, după caz, cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor.

În unităţile în care funcţionează Comitetele de Securitate şi Sănătate în Muncă, acestea vor stabili măsurile care pot fi aplicate. Angajatorii care nu pot asigura condiţiile legale vor lua, de comun acord, cu reprezentanţii sindicatelor ori cu reprezentanţii aleşi ai salariaţilor, în mai multe cazuri: reducerea duratei de lucru, eşalonarea pe două perioade a zilei de muncă (până la ora 11:00 şi după 17:00), întreruperea colectivă a lucrului, cu asigurarea continuităţii în locurile unde acest fapt nu poate fi pus în practică. Pentru  prevenirea unor îmbolnăviri, determinate  de munca în condiţii de temperaturi ridicate extreme, se vor lua mai multe măsuri: asigurarea de către angajator, la angajare, a examenului medical şi a controlului medical periodic; acordarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară; trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea programului pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii în ceea ce priveşte prestarea muncii la temperaturi caniculare. Nerespectarea acestor minime cerinţe  este sancţionată cu amenzi între 1.500 – 2.500 de lei.

Verificările nu se opresc

Încă de la începutul lunii iunie a.c. după ce au apărut valorile extreme de temperatură şi gradul de disconfort termic ridicat, inspectorii de muncă au început verificările. Astfel, au fost luate la control, cu precădere, societăţile comerciale cu activitate în construcţii, vulcanizare, spălătorie auto, pază şi salubritate. În total au fost verificate 59 de societăţi, pentru care desfăşurau activitate 6.278 de salariaţi. Pentru protecţia acestora, angajatorii au adoptat 108 măsuri din cele prevăzute de Ordonanţa nr. 99/2000. Cu toate acestea, au fost identificate 14 deficienţe, pentru care s-au aplicat, pe lângă avertismentele de rigoare, cu cerinţa de intrare în legalitate, şi zece sancţiuni contravenţionale, în cuantum de 16.000 de lei.

Reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj au identificat mai multe deficienţe: neefectuarea controlului medical, nu a fost asigurată acordarea primului ajutor la şi transportul persoanei afectate, nu a s-a finalizat controlul medical periodic prin întocmirea fişei de aptitudini, nu a fost respectată periodicitatea controalelor medicale, etc. Controalele vor continua în toate zilele cu temperaturi extreme.