Se dă startul admiterii la liceu – cursuri serale şi cu frecvenţă redusă

0
220
În ziua de 15 iulie, va începe înscrierea candidaţiilor, din seriile anterioare, care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2019 – 2020, pentru admiterea în învăţământul liceal – formele seral sau frecvenţă redusă. În Dolj sunt, conform planului de şcolarizare, şapte unităţi de învăţământ, fiind disponibile, în total, 92 de locuri.
Perioada de înscriere va fi 15 – 18 iulie, zilnic, în intervalul orar 09:00 – 14:00, dosarele urmând să fie depuse la centrul special de înscriere, care va fi la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, camera 103. Candidaţii trebuie să prezinte mai documente: cererea de înscriere; certificatul de naştere, cartea de identitate şi, după caz, certificatul de căsătorie, în copie şi original; adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate, după caz; foaia matricolă pentru clasele V-VIII (cu calculul mediei generale); fişa (adeverinţa medicală).
Repartizarea candidaţilor se face în şedinţă publică
Repartizarea candidaţilor se face în şedinţă publică, pe 19 iulie, în Amfiteatrul ISJ Dolj, la ora 12, în două etape. În prima dintre ele, sunt repartizaţi, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere şi a opţiunilor, candidaţii care au susţinut Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din cls. a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. În cea de-a doua, sunt repartizaţi, pe locurile rămase libere, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V – VIII, candidaţii care nu au participat la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din cls. a VIII-a/testele naţionale/examenul de capacitate. În Dolj, singura unitate de învăţământ, care are cursuri la frecvenţă redusă, este Liceul „Matei Basarab” din Craiova, la filiera teoretică – filologie (28 de locuri). Celelalte sunt destinate „seralului”. Astfel, la Liceul Tehnologic Căi Ferate Craiova – profil tehnologic – sunt disponibile câte 28 de poziţii pentru tehnician electromecanic, respectiv tehnician în instalaţii electrice. La Liceul Tehnologic de Transporturi Craiova sunt scoase 28 de locuri, pentru tehnician transporturi, iar la Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Craiova sunt câte 28 de locuri pentru tehnician electromecanic şi tehnician analize produse alimentare. Colegiul „Ştefan Odobleja” din Craiova are alocate 28 de poziţii la specializarea tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii, acelaşi număr fiind şi a Colegiul Tehnic Energetic Craiova – tehnician în instalaţii electrice. La Liceul Teoretic Amărăştii de Jos , sunt aşteptaţi candidaţi care să ocupe cele 28 locuri la tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii.