După BAC, vine și examenul profesorilor!

0
255

Astăzi, are loc concursul de ocupare a posturilor și catedrelor vacante sau rezervate din învăţământul preuniversitar, conform metodologiei aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale. În judeţul Dolj, s-au înscris 1.111 de candidaţi, pe posturi cu perioadă nedeterminată de muncă (titularizabile) şi pe cele cu perioadă de lucru determinată. Sunt constituie, în judeţul nostru, patru centre de concurs (Liceul „Charles Laugier”, Colegiul Tehnic Energetic, Liceul Tehnologic „Gheorghe Bibescu”, Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan Velovan”, toate din Craiova). Media minimă care trebuie obţinută este 7,00, care cuprinde nota de la inspecţia şcolară sau, după caz, cea de la proba practică, plus cea de astăzi, de la proba scrisă. Pentru cei care optează pentru perioada determinată, este nevoie de nota minimă 5.00, medie obţinută din cele două examinări. Pentru posturile titularizabile, cele mai multe – 19 – sunt la Liceul de Arte „Marin Sorescu” din Craiova, la specialităţi de muzică instrumentală.Pentru „Preşcolar”, sunt opt posturi de educatori/institutori, iar în „Învăţământul primar” sunt cinci catedre disponibile. De asemenea, pentru „Educaţie fizică şi sport” sunt trei posturi. Candidaţii vor avea la dispoziţie patru ore pentru rezolvarea subiectelor, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Afişarea iniţială a  rezultatelor va avea loc pe 17 iulie, în aceeaşi zi fiind depuse contestaţiile, a căror soluţionare va avea loc între 18 – 23 iulie, rezultatele finale fiind făcute cunoscute pe 24 iulie, înainte de şedinţa de repartizare publică de pe 25 iulie.