Avem tranşele de notare, aşteptăm repartizarea

0
309

rezultateS-a terminat, aşa cum se ştie, examenul de Evaluare Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, rezultatele obţinute de elevi, cumulate, fără a vorbi de clasele vocaţionale, conducând la repartizarea computerizată, care va fi finalizată pe 19 iulie. Se pot face cunoscute şi tranşele de medii obţinute de elevi, iar întreg algoritmul de repartizare trebuie ştiut de cei interesaţi.

 Conform datelor, de acum finale, se poate vorbi de o statistică a intervalelor de notare în care s-au încadrat absolvenţii clasei a VIII-a. Astfel, între 9,50 – 10,00 au fost 312 de candidaţi, comparativ cu 633 în 2015 şi 366 în 2014.  Pentru 9,00 – 949, s-au înregistrat 460 de note de acest fel, faţă de 584, respectiv 430 corespunzătoare aceleiaşi baze de comparaţie (anii 2015, 2014). O creştere se observă la 8,50 – 8,99 (489, faţă de 475 şi 417) şi la 8,00 – 8,49 (414, faţă de 372 în anul 2015). „Câştigul”, dacă se poate vorbi de aşa ceva, este la numărul notelor sub 5,00 (869 în 2016, 931 în 2015 şi 1.190 în 2014). Sunt date cât se poate de reale, care atestă starea învăţământului românesc.

Criterii clare de repartizare

Aşa cum s-a mai spus, a început procesul care duce la repartizarea computerizată a candidaţilor, iar, după cum a precizat prof. Nicuşor Cotescu, inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj şi preşedinte al Comisiei de Admitere Dolj, „nota obţinută este principalul criteriu, trecând peste opţiunea elevului”. Trebuie amintiţi şi paşii din algoritmul de repartizare, aşa cum stipulează metodologia. „În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii: media generală obţinută la Evaluarea Naţională; media generală de absolvire a claselor gimnaziale; nota obţinută la proba de Limba şi literatura română din cadrul Evaluării naţionale; nota obţinută la Matematică, în cadrul aceluiaşi examen; nota obţinută la Limba maternă şi la cea susţinută într-o limbă a minorităţilor (nu face obiectul acestui criteriu judeţul Dolj – n.r.). (…) În cazul în care există candidaţi unde este egalitate deplină, după criteriile amintite, departajarea se va face în ordinea opţiunilor;  (…) Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu se calculează prin  media ponderată între media generală la Evaluarea Naţională (75%) şi media generală (25%) a celor patru ani de gimnaziu”.În momentul în care se ajunge la un candidat, se caută în lista sa de opţiuni prima poziţie validă la care există locuri libere. În cazul în care un candidat nu are loc la nici una din opţiunile exprimate pe fişă, el rămâne nerepartizat în această etapă şi va trebui să participe la o sesiune de admitere ulterioară, organizată numai pe locurile libere. Demn de remarcat este că„nu poate exista situaţia în care un candidat să fie declarat nerepartizat, iar la una din opţiunile exprimate de el să fi fost repartizat un alt candidat cu medie mai mică decât a lui”– conform legislaţiei în vigoare. De asemenea, un alt punct important este cel al calculării mediei, care se face prin trunchiere, nu prin rotunjire: dacă este vorba de 7,757, nu va fi 7,8, ci 7,75.