11 martie – Ziua națională a meseriilor

0
836

Prin Legea nr. 66/2019, data de 11 martie a fiecărui an a fost instituită ca Ziua națională a meseriilor și se constituie ca o nouă oportunitate de a organiza evenimente educaţionale pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, precum şi a meseriilor. În perioada de 30 de zile calendaristice anterioare acesteia, Ministerul Educaţiei și Cercetării, inspectoratele şcolare şi instituţiile de învăţământ derulează, în parteneriat cu operatorii economici interesaţi, campanii de comunicare publică pentru promovarea învăţământului profesional şi tehnic, precum şi a meseriilor.

La nivel național, astăzi, M.E.C. a organizat, în format online, o sesiune națională de informare, în care au fost prezentate exemple de bună practică în ceea ce privește parteneriatele școală – operator economic.
În același timp, Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în colaborare cu unitățile IPT din județ, desfășoară în aceste zile propriul program prin care dorește să marcheze Ziua națională a meseriilor, program care include: activități de promovare a meseriilor și traseelor profesionale; activități de consiliere a elevilor din clasa a VIII-a, cu privire la oportunitatea continuării studiilor în învăţământul profesional de stat și dual; prezentarea exemplelor de bună practică din stagiile de pregătire la operatorii economici parteneri și din implementările proiectelor europene ERASMUS+ privind formarea profesională de calitate a elevilor.
În judeţul Dolj, în învăţământul de stat (de masă şi special) funcţionează 118 clase în învăţământul profesional, cu circa 2550 elevi.