Dezbatere publică pentru evaluarea  manageriatului unităţilor de învăţământ preuniversitar

0
231

O nouă  modificare,  în  ceea ce priveşte  regulile de evaluare a  directorilor de şcoli, este în  dezbatere  publică,   Ministerul   Educaţiei   Naţionale propunând  o  nouă metodologie. Astfel, inspectoratele şcolare judeţene vor  evalua activitatea  managerilor şi  a  adjuncţilor , care  au  ocupat  aceste funcţii  pentru o   perioadă  de minimum 90  de  zile, la  care se adaugă şi  verificarea  celor  care au  renunţat la funcţie în  timpul anului  şcolar. 

isjEste  în  plină  dezbatere publică evaluarea activităţii managerilor  şi adjuncţilor acestora, din  învăţământul preuniversitar. Sunt multe modificări  în  ceea  ce priveşte verificările  propuse de  către  Ministerul  Educaţiei  Naţionale.  În   proiectul  lansat  de  către  MEN, evaluarea  va  fi  destinată directorilor   unităţilor   de  învăţământ  preuniversitar, centrelor     judeţene  de resurse  şi asistenţă   educaţională,  Palatelor  Copiilor, cu  respondenţii teritoriali,  instituţiilor  particulare  autorizate.  Într-unul  dintre articole, este  prevăzută evaluarea efectuată  de  către inspectoratele  şcolare judeţene,  pe baza  fişelor   postului şi  a  celor de  (auto)evaluare  elaborate  , de regulă,  la începutul anului  şcolar, de  către  isj-uri, iar,  cu  aprobarea consiliului  de  administraţie,  pot  fi  introduse  noi criterii  de performanţă,  iar punctajele   pot  fi realocate  în funcţie  de specificul unităţii de învăţământ  (nivel  de învăţământ, filieră,  învăţământ  special,  alternative  educaţionale). De  asemenea,  în  afara  atribuţiilor  din  fişa  postului  de director  adjunct, managerul   poate  stabili,  prin  decizie,  şi alte  responsabilităţi. Nu  este  lipsit de  importanţă şi  un  alt  aspect:  dacă  o  persoană a ocupat,  pe parcursul unui an  şcolar, mai  multe  funcţii  de conducere la nivelul  unităţi de  învăţământ sau la  mai  multe, evaluarea  se realizează   distinct pentru  activitatea  managerială  desfăşurată  în fiecare  dintre  funcţiile respective şi pentru  fiecare  în  parte, iar  finalizarea va fi acordarea  unui punctaj distinct   pentru  perioadele  în  care  a  ocupat  postul.

Mai multe etape de  evaluare

profesoriConform proiectului, evaluarea are  mai multe etape,  toate  cu  respectarea legislaţiei, atunci când  va fi adoptată.  Inspectoratele  şcolare  judeţene vor  constitui  o  comisie de  verificare, organizată pe subcomisii, cu o structură  binedefinită:   un  preşedinte  (inspector general/adjunct sau   inspector  şcolar);  unul-doi  secretari,  care asistă la  activităţi,  dar nu  se   implică  în evaluare; trei  membri în fiecare  subcomisie.  Una dintre   fazele de verificare  şi control  se  constituie  în  autoevaluare   –  realizată   de  fiecare  persoană  care ocupă acest  post pe o  perioadă  mai  mare de 90  de  zile,  prin  elaborarea   unui raport argumentativ,  cu  motivarea  punctajelor înscrise. Evaluarea  de etapă   a  activităţii manageriale   se  realizează  prin deplasare  la fiecare  unitate  de  învăţământ  a   membrilor  comisiei  constituite  şi este nevoie  şi  de  consultarea  cu  întreg  personalul  didactic/nedidactic,  organizaţiile sindicale,  etc.

La  „nesatisfăcător” se  pierde  manageriatul

Menţinerea  în funcţie  depinde  de  punctajul  şi   calificativele obţinute,  ieşind  obligativitatea  celui mai  bun rezultat.  Cei care vor  obţine  85-100  de  puncte vir  primi  „foarte bine”,  iar  cadrele  didactice  aflate  în intervalul 70 – 84,99  vor lua  „bine”. Între 60   – 60,99  se va acorda  „satisfăcător”,  cu menţinere  pe  funcţie   şi monitorizare,  prin reevaluare  la  trei  –  şase  luni.  Se va  pierde  managementul  pentru un scor sub 60  de  puncte, cu „nesatisfăcător”.  Metodologia privind  activitatea  managerială prevede ca termen maxim de depunere  a dosarului  data  de  30 octombrie a anului  şcolar   pentru care se face evaluarea,  excepţie fâcând  2016/2017. În aceeaşi zi este şi  termenul limită  de autoevaluare.