Cursanţii CEPIR, faţă în faţă cu agenţii economici din Cetate, Catane şi Amărăştii de Jos

0
94

179 de persoane din Cetate, Amărăştii de Jos şi Catane care au urmat cursurile de calificare profesională organizate de Centrul European pentru Promovarea şi Integrarea Romilor (CEPIR) prin intermediul proiectului „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole” – în meseriile de brutar, manichiurist-pedichiurist, zidar-pietrar-tencuitor, agent de securitate, cofetar, frizer şi lucrător în comerţ – au avut posibilitatea să se întâlnească, pentru prima dată într-un cadru organizat, cu agenţii economici din localităţile menţionate. Întâlnirile de mediere, căci aşa se numesc, au fost ocazia pe care proaspăt învăţăceii o aşteptau pentru a intra în contact cu potenţialii angajatori, cu speranţa că îşi vor găsi un loc de muncă – acesta fiind, de altfel, scopul final al proiectului.

Timp de trei zile, la sediile birourilor de informare şi consiliere înfiinţate de CEPIR în localităţile Amărăştii de Jos, Cetate şi Catane – tot prin intermediul acestui proiect, în urma unei investiţii de 97.500 de lei doar în reabilitarea spaţiilor, la care se adaugă alte câteva zeci de mii de lei pentru dotare –, persoanele care au urmat cursurile de calificare în meseriile brutar, manichiurist-pedichiurist, zidar-pietrar-tencuitor, agent de securitate, cofetar, frizer şi lucrător în comerţ s-au întâlnit cu agenţii economici locali, au putut afla despre oportunităţile de angajare şi despre ceea ce se cere de la ei în cazul în care li se oferă un loc de muncă. „Ne dorim ca aceste întâlniri să constituie un punct de plecare pentru comunicarea cererii şi ofertei de pe piaţa forţei de muncă locale şi, totodată, să punem bazele unei relaţii de colaborare între birourile de informare şi consiliere profesională şi operatorii economici din cele trei comune, în vederea informării şi pe viitor a forţei de muncă calificate despre găsirea unui loc de muncă. În cadrul acestor întâlniri au fost încheiate acorduri de colaborare cu agenţii economici locali şi avem speranţa că ele se vor concretiza în locuri de muncă oferite cursanţilor noştri”, a precizat vicepreşedintele CEPIR, Mirela Sandu.

E mare nevoie de locuri de muncă în localităţile menţionate

Şi ar fi mare nevoie de locuri de muncă în zonele menţionate, a subliniat vicepreşedintele CEPIR, care spune că în momentul în care a început selecţia pentru cursuri s-a trezit că sediile birourilor de informare şi consiliere sunt luate cu asalt. „Proiectul nostru s-a adresat persoanelor inactive, aflate în căutarea unui loc de muncă, care nu au venituri proprii, care sunt implicate în agricultura de subzistenţă sau în activităţi casnice şi care sunt dependente de familii, şomerilor tineri, şomerilor peste 45 de ani din Cetate, Catane şi Amărăştii de Jos. Când am început să căutăm aceste persoane pentru a le înscrie la cursurile de calificare profesională, care vreau să subliniez că au fost gratuite şi, mai mult, au inclus şi o subvenţie în valoare de 1.200 de lei, am constatat că există mult mai mulţi doritori decât estimaserăm noi. Tocmai de aceea, în loc de 450 de persoane consiliate individual avem 630 şi în loc de 135 de cursanţi avem 179. Bineînţeles că subvenţie au primit doar 135, pentru că atât am prevăzut în proiect, dar certificate de calificare profesională – adică ceea ce era cel mai important pentru oameni – le-am dat tuturor celor 179”, a explicat Mirela Sandu. Cursurile au avut o durată de 360 de ore, din care 120 de ore de teorie şi 240 de ore de practică.

 

Proiectul „Îmbunătăţirea calităţii resurselor umane în mediul rural şi promovarea antreprenoriatului în activităţi non-agricole”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.2 „Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”, s-a derulat pe parcursul a doi ani, în comunele Amărăştii de Jos, Cetate şi Catane. În ciuda numeroaselor dificultăţi, mai ales de ordin financiar, cauzate de suspendarea plăţilor pe POSDRU de către Comisia Europeană – după cum ne-a explicat vicepreşedintele CEPIR Mirela Sandu –, asociaţia a reuşit să meargă înainte cu implementarea proiectului, iar în aprilie anul acesta va fi finalizat.