Fără telefoane mobile la cursuri şi elevi de serviciu în şcoală

0
154

De curând, Ministerul Educaţiei Naţionale , prin Ordinul ministrului , a modificat şi completat Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (RCOFUIP), cel care are la bază Ordinul deţinătorului portofoliului la Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, nr. 5079/2016. Noile modificări sunt foarte importante pentru elevi, dar, din partea acestora, prin reprezentanţii lor, există voci care arată nemulţumirea.

Noul RCOFUIP are foarte multe modificări, dar, cele mai importante se referă la interzicerea utilizării telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, interzicerea oricărei forme de discriminare a elevilor şi cadrelor didactice, dispărând efectuarea „serviciului pe şcoală” efectuat de copii. Astfel, „în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor este interzisă utilizarea telefoanelor mobile, prin excepţie de la această prevedere fiind permisă utilizarea acestora, în timpul orelor de curs, numai cu acordul cadrului didactic , în situaţia folosirii lor în procesul educativ sau în situaţii de urgenţă. Pe durata orelor de curs , telefoanele mobile , telefoanele mobile se păstrează în locuri special amenajate în locuri din sala de clasă, astfel încât să nu deranjeze Proiectul educativ”, se arată în comicatul emis de MEN şi transmis în judeţ. De asemenea, „În unităţile de învăţământ se asigură dreptul fundamental la învăţătură şi este interzisă orice formă de discriminare a elevilor şi a personalului din unitate. În unităţile de învăţământ sunt interzise măsurile care pot limita accesul la educaţie al elevilor, cum ar fi, de exemplu, efectuarea, de către aceştia, a serviciului pe şcoală , interzicerea participării la cursuri sau sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii de învăţământ sau altele asemenea”, se mai spune în comunicatul MEN. La elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern al fiecărei şcoli se respectă şi prevederile din Statutul elevului.