Va demara campania de plată în avans a fermierilor

0
280
Începând cu data de 16 octombrie 2019, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Centrul Judeţean Dolj va demara campania de plată în avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plată în anul 2019.
Campania de plăţi în avans se va derula în perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2019, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi ale Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 69/25.01.2019 privind stabilirea modalităţii de coordonare a implementării schemelor de plăţi directe şi a ajutoarelor naţionale tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. „Reamintim că în conformitate cu Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 6536, statele membre pot face plăţi în avans de până la 70 % în cazul plăţilor directe enumerate în Anexa I la Regulamentul (UE) 1307/2013, şi de până la 85% în cazul sprijinului acordat în cadrul măsurilor dedezvoltare rurală menţionat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1306/2013. Plăţile pentru schemele finanţate din FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,7496 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3. Plăţile pentru schemele finanţate din FEADR (Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb valutar de 4,6635 lei/euro, stabilit de Banca Centrală Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06”, a precizat Sorin Răducan, directorul executiv al APIA Dolj.