Mai mult de 260 de elevi din Dolj, beneficiari ai programului „Euro 200”, pentru achiziţionarea de calculatoare

0
110

Peste 260 de elevi din judeţul Dolj, care provin din familii cu venituri mici îşi pot cumpăra calculatoare, în acest an, prin Programul „Euro 200”. Distribuirea bonurilor valorice a avut loc în luna septembrie, iar achiziţionarea computerelor trebuie făcută până pe 12 octombrie. Proiectul se derulează din anul 2004, obiectivele sale fiind stimularea achiziţionării de computere, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, respectiv crearea de competenţe în utilizarea mijloacelor IT. În judeţul Dolj, cele mai multe cereri sunt din comunele Cerăt, Mârşani, Carpen şi Vârtop.

Programul „Euro 200” , pentru acordarea unui ajutor financiar, în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va desfăşura şi în acest an. Beneficiarii acestui program sunt elevii/studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de maximum 25 de ani, care provin din familii cu un venit lunar brut de cel mult 250 de lei pentru fiecare membru de familie, ajutorul fiind acordat o singură dată. La stabilirea venitului brut lunar/membru de familie s-au luat în calcul tote veniturile realizate de către membrii familiei, în luna precedentă depunerii cererii, cu mai multe excepţii: alocaţia de stat, alocaţia familială complementară, alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, bugetul personal complementar alocat persoanelor cu handicap, bursele de studii şi cele sociale, celelalte drepturi sociale, care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Numărul de beneficiari s-a realizat în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie , în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare. Conform reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, sunt 266 de beneficiari din Dolj, cele mai multe cereri fiind din comunele Cerăt, Mârşani, Carpen şi Vârtop, după un program bine stabilit: pe 24 septembrie s-a finalizat distribuirea bonurilor valorice; pe 12 octombrie – finalizarea achiziţionării ; 17 octombrie, termenul limită de depunere a copiilor facturilor şi a proceselor verbale de predare primire a aparaturii; 15 noiembrie – depunerea, de către operatorii economici, a bonurilor valorice, a copiilor facturilor şi a proceselor-verbale de predare-primire, spre decontare, la comisia judeţeană, respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior, înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat; afişarea şi actualizarea listei operatorilor economici înregistraţi, împreună cu numărul de cereri primite de către ISJ Dolj (9 noiembrie – data limită), decontarea către operatorii economici (între 15 octombrie – 30 noiembrie).