Lucrări ştiinţifice de anvergură, pregătite de medicii craioveni

0
291

Cum peste doi ani învăţământul medical superior craiovean împlineşte o jumătate de veac de activitate neîntreruptă, filiala doljeană a Academiei de Ştiinţe Medicale pregăteşte asiduu un volum de anvergură. O monografie aniversară va fi redactată sub îngrijirea unui colectiv alcătuit din personalităţi academice de prim rang, care au format generaţii întregi de medici şi şi-au dedicat întreaga viaţă profesiei.

Filiala Craiova a Academiei de Ştiinţe Medicale a organizat, joia trecută, o şedinţă care a avut pe agendă mai multe puncte, între care cel mai important aspect discutat a fost legat de pregătirea volumului aniversar, dedicat medicinei craiovene. În cadrul acestei întâlniri, s-au făcut propuneri în ceea ce priveşte colectivul care se va ocupa de redactarea materialului necesar pentru volumul intitulat „Medicina românească în evoluţie”, sub redacţia Academiei de Ştiinţe Medicale. Volumul va include un capitol care va detalia începuturile, apoi evoluţia ulterioară pe care a cunoscut-o activitatea medicală din Bănie, iar în felul acesta Craiova se va regăsi alături de primele patru mari centre medicale din ţară – Bucureşti, Iaşi, Cluj şi Timişoara.

«Cele trei puncte de pe ordinea de zi sunt deosebit de importante, dacă ne referim în special la cel legat de volumul „Medicina românească în evoluţie”, primul care a fost editat de Academie, care cuprinde cele mai importante centre universitare medicale din ţară şi activitatea lor», a precizat acad. dr. Corneliu Sabetay, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, filiala Craiova.

O istorie a învăţământului medical superior craiovean

La fel de importante au fost însă şi discuţiile legate de pregătirea apariţiei unei monografii aniversare, cu ocazia împlinirii, în 2020, a 50 de ani de învăţământ medical superior craiovean. În 1970, după două decenii în care numeroşi intelectuali de prestigiu din toată ţara, dar mai ales cei din Craiova – cadre didactice universitare, cadre medicale de toate generaţiile – şi-au unit eforturile într-un front comun, se înfiinţa Facultatea de Medicină din Craiova. Aceasta îşi deschidea porţile la 1 octombrie pentru cei 101 studenţi ai anului întâi de studiu. În 1976, a absolvit facultatea prima promoţie de medici formaţi la Craiova. În continuare, facultatea a dat anual promoţii de 150-200 absolvenţi, medici români, aici studiind, alături de studenţi români şi studenţi străini de pe tot globul. În anul 1990, s-a înfiinţat Stomatologia, iar şase ani mai târziu, specializarea Farmacie. În anul 1998, Parlamentul României a înfiinţat, prin Legea nr. 119/05.06.1998, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, prin desprindere de Universitatea din Craiova.

„Medicina craioveană este astăzi unul din centrele importante la nivel naţional. Ne mândrim cu înaintaşii noştri şi suntem datori să le recunoaştem meritele excepţionale pe care le-au avut. Volumul dedicat celor 50 de ani de învăţământ medical superior va fi practic o istorie a medicinei craiovene. Din acest motiv şi discuţiile care s-au purtat au avut loc în prezenţa membrilor filialei Academiei de Ştiinţe Medicale, dar şi a decanilor facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie”, a mai spus acad. dr. Corneliu Sabetay.

Craiova,  una din cele şase filiale ale Academiei de Ştiinţe Medicale

Craiova este una din cele şase filiale ale Academiei de Ştiinţe Medicale, alături de Bucureşti, Cluj Napoca, Iaşi, Timişoara şi Constanţa. Cei nouă membri ai filialei doljene ASM sunt prof. dr. Tudorel Ciurea-preşedinte,  prof. dr. Gheorghe Drăgoi, prof. dr. Corneliu Sabetay, prof. dr. Nicolae Cernea, prof. dr. Ion Rogoveanu, prof. dr. Adrian Săftoiuprof. dr. Dragoş Marinescu, prof. univ. dr. Fane Ghelase şi prof. univ. dr. Mariana Iancău. Alţi trei membri – unul corespondent, unul permanent şi un membru de onoare – ar urma să facă parte, în curând, din filiala doljeană a Academiei de Ştiinţe Medicale.

Academia de Ştiinţe Medicale a fost înfiinţată în anul 1935 prin Legea nr.91, aprobată de Senat şi Camera Deputaţilor iar apoi promulgată prin Decretul Regal nr. 176/1935. Acest fapt a fost posibil datorită eforturilor făcute de academician Daniel Danielopolu, care a devenit secretar permanent al Academiei până în anul 1948, când a fost desfiinţată de regimul comunist. În anul 1969, printr-un Decret al Consiliului de Stat, a fost reînfiinţată de către regimul comunist, având atribuţii scăzute în comparaţie cu legea promulgată de acad. Daniel Danielopolu. După 1989, Academia de Ştiinţe Medicale a fost reorganizată de academician Ştefan Milcu, în calitate de preşedinte al acesteia, iar în anul 2004, prin Legea nr.264, s-a restabilit situaţia din anul 1935 şi actualmente funcţionează pe baza acestei legi. Academia are un număr fix de 190 membri titulari, 41 de membri corespondenţi şi membri de onoare din ţară şi străinătate. În tot timpul existenţei sale, Academia de Ştiinţe Medicale a constituit un for de activitate în domeniul cercetării medicale, neprimind niciodată în rândul membrilor săi personalităţi politice ale diferitelor timpuri.