Proces electoral fără probleme, la Centrul de Detenţie Craiova

0
209

Exercitarea dreptului de vot, în data de 09.06.2024, la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 și pentru autorităţile publice locale din anul 2024, a avut loc şi în Centrul de Detenţie Craiova, fostul Penitenciar pentru Minori şi Tineri Craiova.

FOTO : centrul de detenţie craiova

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Hotărârea nr. 65H din data de 26.04.2024 a Biroului Electoral Central privind unele măsuri pentru exercitarea dreptului de vot la alegerile din data de 09.06.2024, persoanele deținute în baza unui mandat de arestare preventivă sau pesoanele care sunt în executarea unei pedepse privative de libertate, dar cărora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, au votat prin intermediul urnei speciale. Astfel că, la alegerile locale au putut vota, prin intermediul urnei speciale, doar persoanele private de libertate care nu și-au pierdut drepturile electorale și care au domiciliul sau reședința în localitatea sau sectorul din municipiul București pe raza căruia se află penitenciarul, iar la alegerile europarlamentare pot vota, prin intermediul urnei speciale, doar persoanele private de libertate care nu și-au pierdut drepturile electorale.

În acest sens, în vederea asigurării exercitării în bune condiții a dreptului persoanelor internate de a vota, la nivelul Centrului de Detenție Craiova au fost dispuse următoarele măsuri:

  • Identificarea persoanelor internate cu drept de vot și informarea acestora cu privire la posibilitatea exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale;
  • Informarea persoanelor internate cu drept de vot cu privire la necesitatea formulării cererilor privind exercitarea dreptului de vot. Persoanele internate care îndeplinesc condițiile de a vota și nu doresc să-și exercite dreptul de a vota, au completat declarație scrisă;
  • Depunerea diligenţelor necesare eliberării actelor de identitate persoanelor cu drept de vot care nu posedă sau preschimbării celor al căror termen de valabilitate este expirat;
  • Depunerea listelor nominale, împreună cu cererile, la secţia de votare în a cărei rază teritorială se află locul de deţinere – Secția nr.134, Școala Gimnazială ”Ion Țuculescu”;
  • Identificarea și amenajarea unui spaţiu corespunzător în cadrul unităţii, pentru amplasarea urnelor şi a cabinelor de vot, cu dotări minime pentru asigurarea secretului votului, în conformitate cu prevederile 3 alin. (12) și art. 9 din Decizia Biroului Electoral Central nr. 65H/26.04.2024.

Ca urmare a centralizării cifrelor, situația statistică , privind numărul persoanelor internate cu drept de vot și a celor care și-au exprimat în scris intenția de a vota la alegerile pentru autorităţile publice locale, respectiv la alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 se prezintă astfel:

Situația alegeri locale – 09.06.2024
Număr persoane internate custodiate Număr persoane internate/identificate cu drept de vot la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 Număr persoane internate cu drept de vot care au formulat cerere de votare la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 Număr persoane internate cu drept de vot care au declarat că nu doresc să formuleze cerere de votare la alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024din anul 2024
160 7 7
Situația alegeri europarlamentare – 09.06.2024  
Număr persoane internate custodiate Număr persoane internate/identificate cu drept de vot la Alegerile membrilor din România în Parlamentul European Număr persoane internate cu drept de vot care au formulat cerere de votare la Alegerile membrilor din România în Parlamentul European Număr persoane internate cu drept de vot care au declarat că nu doresc să formuleze cerere de votare la Alegerile membrilor din România în Parlamentul European
160 101 99 2

 “Astăzi, 09.06.2024, și-au exercitat dreptul la vot un număr de 99 persoane internate pentru alegerile europarlamentare, din care 7 au votat și pentru alegerile locale. Nu au fost înregistrate evenimente negative pe parcursul procesului de votare”, a precizat Tatiana Măceşanu, purtător de cuvânt al Centrului de Detenţie Craiova.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Comentariul
Numele

Operaţie antispam (completează):  *