Lucrările hidrotehnice pe pârâul Raznic, aproape de final

0
85

Lucrările hidrotehnice efectuate de-a lungul pârâului Raznic timp de mai bine de doi se apropie de final. Până la sfârşitul acestei luni execuţia ar trebui să fie gata, urmând ca de investiţia care se ridică la 11,5 milioane de lei să beneficieze comunele Greceşti, Cernăteşti, Breasta şi Predeşti, adică nu mai puţin de 10.300 de doljeni, care vor fi feriţi de inundaţiile pe care în ultimii ani le-a provocat acest curs de apă.

În ultimii ani s-au înregistrat viituri importante pe cursurile de apă din judeţul Dolj. În aceste condiţii, Administraţia Bazinală de Apă Jiu a organizat, ieri, o dezbatere publică la care au participat şi primari din mai multe comune riverane pârâului Raznic pentru a analiza stadiul implementării proiectului „Regularizare pârâu Raznic în zona localităţii Greceşti – confluenţă râu Jiu”.

Lucrările de apărare împotriva inundaţiilor răspund direct la neajunsurile create de-a lungul timpului de pârâul Raznic, prin stabilizarea albiei minore în zona localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Raznic, Oghian, Predeşti şi Breasta. Aceste aşezări au o suprafaţă totală de 19.895 ha, din care 2.362 intravilan şi 17.532 extravilan, şi cuprind 3.054 gospodării şi 4.262 locuinţe, opt grădiniţe şi nouă şcoli, dar şi alte obiective turistice şi industriale.

„Proiectul de regularizare a pârâului Raznic face parte dintr-un portofoliu de proiecte pe care ABA Jiu le-a realizat după inundaţiile din 2005-2006. Acest proiect este aproape de final, urmând ca în curând să se facă recepţia lucrărilor. Noi sperăm ca prin această investiţie să protejăm populaţia aflată în vecinătatea pârâului”, a explicat Marin Tălău, directorul Administrației Bazinale de Apă Jiu.

Lucrările s-au desfăşurat pe parcursul a 29 de luni

În cei doi ani şi jumătate, cât a durat execuţia lucrărilor, a fost decolmatată albia minoră a Raznicului în vederea măririi capacităţii de transport, au fost realizate protecţii de mal în zonele în care sunt eroziuni ce pun în pericol obiectivele social-economice aflate în imediata vecinătate, precum şi supraînălţări ale malurilor în zonele în care nivelul maxim de calcul depăşeşte cota superioară a malurilor. Lucrările propuse pentru amenajarea pârâului Raznic au fost corelate cu lucrările hidrotehnice existente sau prevăzute în zonă şi în întreg bazinul hidrografic Jiu.

Regularizarea cursului de apă a fost încadrată în planurile de amenajare complexă a bazinului şi respectă o serie de prevederi cum ar fi reglementările tehnice privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor; sistematizarea teritorială din punctul de vedere al dezvoltării social-economic şi al potenţialului turistic; la încadrarea în mediul riveran, să fie cuprinse în special variante ale amenajărilor care îmbogăţesc şi înfrumuseţează peisajul, în special la traversarea localităţilor, în lungul căilor de comunicaţie, precum şi în zonele turistice.

Se asigură continuitatea liniei de apărare împotriva inundaţiilor

Lucrările pe pârâul Raznic au vizat în primul rând stoparea şi prevenirea inundaţiilor, însă au existat şi alte obiective cum ar fi atingerea stării bune a apelor de suprafaţă şi crearea de condiţii pentru ameliorarea mediului, de stabilire a unei situaţii naturale apropiate de cea iniţială precum şi o reală protecţie a localnicilor împotriva apelor mari. Regularizarea cursului de apă este încadrată în planurile de amenajare complexă a bazinului şi respectă o serie de prevederi generale. Printre acestea, reglementările tehnice privind asigurarea durabilităţii, siguranţei în exploatare, funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor; sistematizarea teritorială din punct de vedere al dezvoltării sociale-economice şi al potenţialului turistic.

Scopul investiţiei este asigurarea continuităţii liniei de apărare, eliminând pericolul inundării localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Raznic, Oghian, Predeşti şi Breasta. Pentru stoparea fenomenului de eroziune au fost, de asemenea,  necesare lucrări de protecţie. Odată cu realizarea acestui proiect se asigură accesul în gospodării, protecţia construcţiilor din zonele adiacente malurilor şi drumurilor de pe raza celor opt localităţi. Totodată, asigurarea spaţiului vital pentru transportul debitelor mari lichide şi solide pe Raznic. Nu în ultimul rând, prin regularizarea pârâului se doreşte reducerea gradului de poluare a apelor subterane ca rezultat al producerii inundaţiilor pe raza localităţilor Greceşti, Ţiu, Cernăteşti, Corniţa, Raznic, Oghian, Predeşti şi Breasta.