Angajatorii doljeni, stimulaţi să încadreze elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor

0
215

Angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor pot beneficia pentru fiecare elev şi student de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinţă al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare.

„Stimulentul financiar se acordă la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă maximă de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii”, a precizat Daniela Barbu, directorul AJOFM Dolj, într-un comunicat de presă.

O convenţie încheiată cu AJOFM Dolj

Beneficiază de stimulentul financiar prevăzut de Legea 72/2007 cu modificările şi completările ulterioare angajatorii care, pe perioada vacanţelor, stabilită potrivit legii, încadrează în muncă elevi şi studenţi, în baza unui contract individual de muncă pe perioada determinată, egală sau mai mică decât perioada vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial sau în baza unui contract de muncă temporară,  numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

„În cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, contractual individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi, respectiv 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pentru acordarea acestui stimulent financiar, angajatorii trebuie să încheie cu AJOFM Dolj o convenţie în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor”, se mai precizează în comunicat.

Nu beneficiază de stimulentul financiar:

–         angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilite potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;

–         angajatorii care au beneficit, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.