Guvernul României a aprobat cadrul financiar pentru implementarea Granturilor SEE şi Norvegiene

0
89

euroGuvernul a stabilit cadrul legal pentru implementarea, din punct de vedere financiar, a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014 – 2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014 – 2021, printr-o Ordonanţă de Urgenţă adoptată în şedinţa de astăzi.

Cele două mecanisme de finanţare vor acoperi sectoare precum:

–      Inovare, cercetare, educaţie şi competitivitate;

–      Incluziunea socială şi combaterea sărăciei;

–      Mediu, energie, schimbări climatice şi reducerea emisiilor de carbon;

–      Cultură, societatea civilă, bună guvernare şi drepturi şi libertăţi fundamentale;

–      Justiţie şi afaceri interne.

          În perioada 2014-2021, România va fi al doilea mare beneficiar al asistenţei financiare oferite de Norvegia, Islanda şi Liechtenstein, urmând să beneficieze de 502,5 de milioane de euro: 275,2 milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE şi 227,3 milioane de euro prin Mecanismul Financiar Norvegian. România este prima ţară care a semnat, la 13 octombrie 2016,  Memorandumurile de Înţelegere cu statele donatoare pentru exerciţiul financiar 2014-2021, putând beneficia astfel de avantajele demarării mai rapide a implementării programelor, ceea ce ar implica o mai eficientă utilizare a granturilor SEE şi norvegiene.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE) este Punct Naţional de Contact pentru Mecanismul Financiar SEE şi Mecanismul Financiar Norvegian.