Multe contestaţii rezolvate, altele aflate în aşteptare

0
51

ISJÎncadrarea cadrelor didactice care au atins vârsta de pensionare, dar care au solicitat păstrarea în sistem, conform prevederilor legale, s-a încheiat. Întregul proces a avut nevoie de mai multe etape, inclusiv cea a contestaţiilor. S-a încheiat şi ultima fază, nu lipsită de controverse, 26 dintre contestatari având sorţi de izbândă. Rămâne în discuţie, până la adoptarea unei dispoziţii a ministrului Educaţiei Naţionale, problema celor care nu au fost validaţi, din cauza unor deficienţe procedurale – şedinţa Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ unde cadrul didactic avea cursuri,  ţinută la alte date decât cele prevăzute în metodologie.

În data de 8 februarie, s-a încheiat soluţionarea contestaţiilor de către Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, în ceea ce priveşte solicitarea cadrelor didactice, titulare, peste vârsta legală de pensionare, de menţinere pe post şi în anul şcolar 2017/2018. Au fost depuse 61 de reclamaţii, 26 dintre ele fiind admise. Dintre acestea, cele mai multe sunt pentru „educatoare” (cinci), urmate de „învăţător” (trei). Ca entităţi , cele mai multe cadre au fost păstrate în Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” din Craiova (patru). Cele 25 de respingeri sunt , în proporţie de 99%, cauzate de întrunirea Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ în fara termenului legal. Una singură s-a referit la competernţa profesională a contestatarului şi fluctuaţia numărului de elevi la clasă, datorită orientărilor şcolare. Cele 24 de cereri respinse au survenit din cauze mai mult sau mai puţin obiective, Inspectoratul Şcolar Judeţean aşteptând un punct de vedere din partea ministerului, ţinând cont că reclamanţii şi-au depus dosarele în termen.