Câteva zile până la avizarea preselecţiei în învăţământul profesional

0
49

Mai sunt numai cîteva zile până când unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat stabilesc , împreună cu operatorii economici/instituţiile partenere, dacă vor organiza probă de preselecţie a candidaţilor. Practic, termenul final este 13 februarie.

practicaConform Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr.5068/31.08.2016, privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat şi a Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 5069/31.08.2016 pentru anul şcolar 2017/2018, luni, 13 februarie, este data la care unităţile de învăţământ care organizează învăţământ profesional de stat , stabilesc dacă organizează sau nu preselecţia candidaţilor. „Până luni, 13 februarie, aste acest termen. Dar, solicităm tuturor unităţilor şcolare ca, până pe 20 februarie, ora 14:00, să transmită spre avizare Procedura de selecţie şi Procedura de admitere, aşa cum sunt stipulate în OMENCS nr.5068/2016. În cazul în care operatorii economici / instituţiile publice partenere  nu solicită organizarea unei sesiuni de preselecţie a candidaţilor, înainte de desfăşurarea probei de admitere, să menţioneze în scris. Totodată, va fi transmisă şi propunerea privind Comisia de afmitere din unitatea şcolară care organizează învăţământul profesional de stat, cu avizul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ. Ataşăm , la nota telefonică transmisă în teritoriu, şi structurile comisiei de admitere şi a celor două proceduri, ce vor fi completate de fiecare unitate de învăţământ profesional şi tehnic din Craiova şi judeţ, care are în oferta şcolară clase de învăţământ profesional de stat”, a precizat prof.  Simona Ciulu, inspector pentru învăţământul profesional şi tehnic în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Etape şi calendare care trebuie respectate

simona ciuluSunt mai etape care trebuie  respectate, printr-un calendar aferent, în aşa fel încât învăţământul profesional şi tehnic să aibă sorţi de izbândă. Astfel, componenţa Comisiei de admitere trebuie să aibă următoarea structură: preşedinte (director sau director adjunct al unităţii şcolare), vicepreşedinte (director adjunct sau şeful catedrei/ariei curriculare tehnologii), secretar (deţinătorul postului în şcoală), membri (cadre didactice cu mai multe atribuţii: de preselecţie, de elaborare a subiectelor pentru proba suplimentară, de consiliere, etc., reprezentanţi ai partenerilor). Procedura de preselecţie are propriul regulament. Până pe 16 februarie trebuie elaborată întreaga documentaţie, iar aprobarea de către Consiliul de Administraţie, prin semnătura directorului, nu poate depăşu ziua de 20 februarie. În ziua de 27 februarie, toate responsabilităţile primesc girul inspectorului pentru IPT, în cadrul ISJ Dolj, prof. Simona Ciulu, şi al inspectorului general adjunct al ISJ Dolj, prof.  Nicuşor Cotescu.