ANOFM : 19 ani de activitate

0
289

Cristina Barbu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă  a transmis un mesaj cu ocazia împlinirii a 19 ani de activitate a instituţiei pe care o reprezin, menţionând că 10 Decembrie este o zi deosebit de importantă pentru ANOFM. Ceea ce trebuie menţionat este faptul că în acest an rata de ocupare a populaţiei în vârstă de 20-64 ani a fost de 70,5%, depăşind ţinta naţională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020 cu 0,5 puncte procentuale.

Cristina Barbu

Reprezentantul ANOFM a precizat în comunicatul de presă remis cu acesată ocazie că de-a lungul timpului, ANOFM a schimbat abordarea problematicilor pieţei forţei de muncă transformându-se dintr-o instituţie care se ocupa cu plata drepturilor băneşti ale şomerilor, într-un furnizor de servicii ce au drept scop facilitarea accesului pe piaţa forţei de muncă a unui număr cât mai mare de persoane. “Pentru a veni în sprijinul clienţilor noştri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă şi angajatori, au fost incluse noi modalităţi de relaţionare prin simplificarea diferitelor proceduri de înregistrare, de obţinere a stimulentelor financiare şi a subvenţiilor. Modernizarea instituţiei, adaptarea serviciilor oferite beneficiarilor noştri la cerinţele concrete ale pieţei muncii, precum şi facilitarea accesului acestora la informaţie au continuat şi în acest an, prin implicarea instituţiei noastre în proiectarea viitoarelor acţiuni ce vor beneficia în anii următori de finanţare europeană.

“Tinerii au beneficiat de o atenţie deosebită”

        “Am acordat o deosebită atenţie îndeplinirii obiectivelor majore stabilite prin Strategia Europa 2020, respectiv: creşterea ocupării forţei de muncă.   Printre alte realizări ale acestui an doresc să menţionez acordarea unor noi măsuri privind stimularea ocupării forţei de muncă, rezultate în urma implicării susţinute a Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale şi cooperării cu partenerii sociali Implementarea măsurilor active oferite de Serviciul Public de Ocupare au adus noi locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile (tineri NEET, şomeri de lungă durată, persoane cu dizabilităţi, familii monoparentale, persoane peste 45 ani) şi vor ajuta la reducerea disparităţilor economice dintre regiunile ţării noastre. Şi în acest an tinerii au beneficiat de o atenţie deosebită, eforturile noastre concentrându-se pe încurajarea acestora să se adreseze specialiştilor noştri pentru a le oferi o şansă concretă de a se integra în câmpul muncii. În acelaşi context, angajatorii au fost îndrumaţi să acceseze subvenţiile destinate uceniciei şi stagiaturii, oferind astfel tinerilor şansa unui start în viaţa profesională mult mai facil”, a subliniat Cristina Barbu, preşedinte ANOFM.