Colegiul Naţional Pedagogic “Ştefan Velovan” din Craiova – 150 de ani de istorie

0
2154

Colegiul Naţional Pedagogic Ștefan Velovan,  for al spiritualității doljene, sărbătoreşte 150 de ani de la înfiinţare. De-a lungul timpului,  s-a afirmat drept una dintre cele mai de seamă instituţii de învăţământ pedagogic  din județul Dolj și din țară, care a deschis drumul multor generaţii de elevi, având  modele precum Ștefan Velovan, Ilie Popescu Teiușan, Gh. P. Constantinescu, Ion Bombăcilă.

Școala și-a deschis porțile la data de 1 octombrie 1870, urmare a strădaniei patriotului și omului politic craiovean Gheorghe Chițu, prin hotărârea Comitetului Permanent de Dolj, la 1 octombrie 1870. Începând cu anul școlar 1892-1893, Școala Normală devine școală de stat și va beneficia, după numeroase locații temporare, de un sediu propriu construit în 1901 din inițiativa ministrului Spiru Haret. Pe lângă Școala Normală de Băieți, în Craiova a  funcționat o școală similară de fete (înființată în 1883). Din 1927, școala poartă numele ilustrului său profesor de pedagogie, personalitate marcantă a învățământului pedagogic din perioada interbelică, Ștefan Velovan. Din 1949,  Școala Normală de Fete își schimbă denumirea în Școala Pedagogică de Învățătoare, iar din anul 1955 se reunește cu Școala Pedagogică de Băieți. În anul 1998, Școala Normală devine Colegiul Național „Ștefan Velovan”, iar începând cu anul școlar 2013-2014, titulatura școlii este cea actuală: Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan”. Învățătorul a fost și este un model și făuritor de modele, un luminator al minților în și  pentru valori: educație, vocație, profesionalism sunt cuvintele care îl definesc. Învățătorul este purtătorul principiilor  umanității ale  educației din toate vremurile, modelele înaintașilor   sunt vii în memoria velovaniștilor și ne obligă să continuăm tradiția care face cinste învățământului românesc pedagogic.  Ceea ce a realizat  Spiru Haret prin reforma sa constituie un îndemn pentru generațiile viitoare și trebuie continuat pe plan pedagogic ca un imperativ al evoluției societății noastre moderne.

O tradiţie care merge mai departe

Acest colegiu a fost ținut în lumina cărții și a valorilor umanității prin și  de eforturile tuturor generațiilor datorită  rezultatelor strălucite ale absolvenților obținute ca urmare a muncii serioase realizate  de către profesorii velovaniști. Rezultatele absolvenților colegiului la examenele de Evaluare Națională, Bacalaureat și Titularizare au continuat tradiția excelenței făcând cinste elevilor, profesorilor, și nu în ultimul rând managerilor acestei instituții. În felul acesta învățământul velovanist a fost salvat în fața istoriei, nu a renunțat la a cultiva vocația și profesionalismul într-o societate tot mai marcată de dispariția  modelelor. Adevărată catedrală a culturii în peisajul învățământului craiovean, colegiul oferă un model al învățământului modern bazat pe cei trei piloni ai crezului velovanist: cultivarea valorilor, a vocației și profesionalismului. “Detașându-ne de aceste conotații afective, inevitabile într-un moment aniversar această sărbătoare coincide cu momentul bilanțului activității desfășurate în cadrul instituției de învățământ. Nu dorim să trecem în întunericul uitării originile colegiului nostru, amintindu-ne că piatră de temelie a acestei instituții nu a fost pusă pe pământ gol. Am contribuit fiecare după puterea, priceperea și dăruirea proprie la formarea și îndrumarea în viață a numeroase generații de tineri. Orizontul existenței și ființării liceului ne îndeamnă la o meditație profundă, la dezvăluiri și rememorări cu privire la ceea ce am întreprins pentru că azi, la aniversare, să ne regăsim. Acest emoționant prilej ne determină că în năvalnica curgere a timpului, să marcăm cu toată ființa noastră permanențele demersului didactic circumscris cunoașterii, demnității, afecțiunii și credinței nestrămutate în bine, adevăr și frumos. De-a lungul anilor, cadrele didactice și-au dovedit strădania de a împărtăși elevilor noțiunile științifice de specialitate, de a găsi calea cea mai directă și convingătoare spre mințile, dar și spre sufletele lor, de a aprinde în adolescenți flacăra vie a dorinței de cunoaștere și a pasiunii. Nu putem, în astfel de moment, să nu apreciem, mai întâi pasiunea, dăruirea și perseverența echipei manageriale care a reușit asigurarea unor condiții deosebite ce favorizează crearea unui mediu aflat sub semnul distincției și al rafinamentului intelectual”, a precizat, la ceas aniversar, prof. Adrian Stroe, director al Colegiului Naţional Pedagogic Ştefan Velovan.

“Noi, ca oameni, ca profesori avem o mie de trăiri”

Activitatea meritorie a colectivului didactic aduce onoare nu doar prezentului, ci și întregii istorii a colegiului. Aflându-ne sub dimensiunea timpului trecător ,ființa noastră nu poate fi aceeași  în secundele diferite, măsurate de nisipul din clepsidră. “Noi, ca oameni, ca profesori, avem o mie de trăiri, o mie de zbateri, de frământări. Adevărata provocare, însă, e să unim cele o mie de stări într-un tot, plin de demnitate, de prestanță și devotament. Stimulați de atmosfera creată în colegiul nostru, elevii și profesorii promovează performanțe, confirmând valoarea acestuia. În prezent școala este frecventată de peste 1800 de preșcolari și elevi, înscriși în ciclul preprimar și primar (organizate și ca școală de aplicație pentru pregătirea practică a elevilor de la specializarea învățători-educatoare), ciclul gimnazial și liceal (filieră vocațională și teoretică), îndrumați de aproximativ 100 de cadre didactice. În emoționantul moment aniversar, dorim tuturor colegilor care au dat sens vieții lor dăruind lumină și discipolilor acestora, puterea de a da fiecărei clipe rost și frumusețe! La mulți ani, oameni minunați, Educatori, Învatori, Profesori!”, a mai spus Adrian Stroe.