Noutăţi la concursul de rezidenţiat

0
51

rezidentiat 1Concursul de Rezidenţiat din acest an vine cu noutăţi pentru absolvenţii care îl promovează. O serie de specialităţi a căror durată a fost redusă în anul 2010 au fost aduse acum la standarde europene. Astfel, mai multe comisii de specialitate ale Ministerului Sănătăţii au solicitat armonizarea curriculelor de pregătire cu cele europene, ceea ce a dus la decizia de a reveni la duratele de pregătire avute anterior anului 2010 sau majorarea duratei de pregătire.

În opinia specialiştilor, majorarea este susţinută de faptul că şi în celelalte ţări ale Uniunii Europene există o tendinţă generală în acest sens, tendinţă agreată şi de Uniunea Europeană a Medicilor Specialişti.

Câteva dintre specialităţile la care creşte durata rezidenţiatului sunt chirurgie toracică (de la 5 ani la 6 ani), cardiologie (de la 5 ani la 6 ani), endocrinologie (de la 4 ani la 5 ani), gastroenterologie (de la 4 ani la 5 ani), geriatrie şi gerontologie (de la 4 ani la 5 ani). Întreaga listă  de specilităţi se găseşte în Ordinul nr. 1109/2016 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală. Demersul Ministerului Sănătăţii de revizuire a duratelor de pregătire a fost susţinut şi de Colegiul Medicilor din România.

Rezidenţiatul, programat pe 20 noiembrie

O altă noutate este înfiinţarea specialităţilor care vizează patologia pediatrică. Astfel, au fost create noi specialităţi: cardiologie pediatrică, gastroenterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică. Curricula pentru acestor noi specialităţi este în curs de elaborare, având trunchi comun cu specialitatea pediatrie în primii ani.

Pentru medicina dentară s-a înfiinţat, la solicitarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, specialitatea de pedodonţie, cu o durată de pregătire de 3 ani.

Anul acesta, concursul de rezidenţiat va avea loc în data de 20 noiembrie în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, cu clasificare unică pe ţară.

Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Craiova scoate la concurs în această toamnă 312 locuri. Cele mai multe sunt pentru domeniul Medicină (270), urmat de Medicină Dentară (31) şi Farmacie (11). Înscrierile s-au încheiat la data de 28 octombrie a.c, Ministerul Sănătăţii fiind cel care are responsabilitatea centralizării listelor cu candidaţi.

Repartizarea candidaţilor pe săli se face diferenţiat, pe domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate de medicină şi farmacie.  La data de 16 noiembrie, candidaţii pot afla sala şi ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie sau site-ul rezidentiat.ms.ro. Cu cel puţin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală se afişează lista candidaţilor repartizaţi în sala respectivă. Candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost admise, dar în ziua concursului sunt declaraţi absenţi în sălile de concurs, nu vor beneficia de  returnarea taxei achitate pentru concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs doar candidaţii ai căror dosare de înscriere sunt respinse.rezidentiat

Test-grilă cu 200 de întrebări

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Întrebările sunt diferite, în funcţie de domeniu.

Alegerea unui loc sau post este condiţionată de obţinerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel naţional pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

Candidaţii, posesori ai diplomei de medic obţinută în România ori întrun alt stat membru al Uniunii Europene, pentru locurile oferite românilor de pretudinteni de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştinţifice, conform Legii nr.299/2007, privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, Republicată, susţin concursul în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români, însă concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va distribui pe centrele universitare.