Produsele alimentare ecologice, margate obligatoriu cu logou-ul UE

0
317

Toate produsele alimentare ecologice trebuie marcate cu un logo specific, care indică faptul că producătorii şi agricultorii care le-au furnizat ingredientele au respectat întocmai normele referitoare la alimentele şi băuturile ecologice impuse de Uniunea Europeană. Totodată, logoul ecologic al UE, aplicat pe toate ambalajele produselor alimentare ecologice, urmăreşte şi promovarea agricultorilor ecologici, care îşi îngrijesc terenurile, contribuie la păstrarea biodiversităţii şi respectă standarde ridicate în materie de protecţie a animalelor. La nivelul Uniunii, în prezent, doar aproximativ 2% din alimentele cumpărate de consumatori sunt certificate ca fiind ecologice şi aproape 200.000 de ferme beneficiază de statutul de producător ecologic.

Conform unui comunicat de presă al Comisiei Europene, mărcile naţionale de certificare ecologică vor putea pot fi utilizate în paralel cu logoul UE, acesta din urmă trebuind să fie însoţit de numărul de referinţă al autorităţii de certificare şi numele producătorului, prelucrătorului sau distribuitorului care a manipulat produsul ultima dată. Pe de altă parte, logoul rămâne opţional în cazul produselor neambalate şi al celor de import. Potrivit aceleiaşi informări, pentru ca produsele ecologice care provin din alte ţări să poată fi importate pe teritoriul Uniunii Europene, trebuie ca normele aplicate de ţările respective în materie de agricultură ecologică şi organe de certificare să fi fost recunoscute ca fiind echivalente standardelor europene .

Trebuie cunoscut faptul că produsele alimentare sunt considerate ecologice numai dacă cel puţin 95% din ingredientele pe care le conţin sunt ecologice. Este interzisă utilizarea organismelor modificate genetic şi a produselor derivate din acestea. Pentru că, în consecinţă, agricultura ecologica înseamnă, nu în ultimul rând, protecţia mediului şi bunăstarea animalelor. Agricultorii trebuie să evite utilizarea sau să reducă drastic folosirea subsţantelor chimice sintetice, precum îngrăşamintele, pesticidele, aditivii şi medicamentele.