Anunţ publicitar

0
320

Titular Nita Veronica Maria anunta elaborarea primei versiuni a Planului Urbanistic Urbanistic Zonal in vederea construirii locuinta unifamiliala P+1+2 partial si imprejmuire teren”, situat in Municipiul Craiova, str. Anul 1848, nr. 91, judetul Dolj si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.

Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul APM Craiova, str. Petru Rares, nr. 1, si la sediul Primariei Craiova.

Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.