Sărbătoarea Europei la Colegiul Naţional „Carol I”

0
94

An de an,  sărbătorirea zilei de 9 mai  este o ocazie de a familiariza cetăţenii Europei cu Europa. Zeci de mii de oameni, de diverse vârste, în diverse spaţii ale continentului european, participă la vizite, dezbateri, mese rotunde, evenimente culturale organizate pentru a cunoaşte mai bine particularităţile geografice, istorice, culturale şi simbolice ale Uniunii Europene. 

carolŞcoala este spaţiul privilegiat în cadrul căruia tinerele generaţii sunt educate în spiritul valorilor europene, de aceea organizarea de activităţi cu tematică europeană se impune ca o datorie educativă venită în sprijinul elevilor, profesorilor şi comunităţii locale. «Profund ataşate patrimoniului cultural naţional precum şi valorilor universale ale umanităţii, viziunea şi misiunea Colegiului Naţional „Carol I” din Craiova poartă în mod substanţial amprenta valorilor europene: stimularea dialogului intercultural din perspectiva libertăţii şi egalităţii între semeni, educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii, al toleranţei, al cultivării sensibilităţii faţă de problematica umană, faţă de valorile moral-civice, faţă de arte şi al respectului faţă de natură şi de mediul înconjurător, ca şi finalităţi ale Legii învăţământului. De aceea, organizarea unor activităţi educative dedicate celebrării Zilei Europei este înscrisă, în mod firesc, în viziunea de ansamblu a misiunii şcolii asumate de echipa managerială şi de cadrele didactice din liceul nostru», a precizat prof. dr. Angel-Cristian Stăiculescu, director al Colegiului Naţional „Carol I”.

Un moment naţional demn de marcat

Este un moment aniversar deosebit. În 2017, Uniunea Europeană marchează două evenimente de o maximă însemnătate , 60 de ani de existenţă şi 30 de ani de existenţă a programelor Erasmus, prin care cetăţeni din 33 de ţări participante şi 169 de ţări partenere ale programului,  elevi,  studenţi, profesori, voluntari, tineri profesionişti beneficiază de studii, stagii de practică, schimburi de experienţă şi voluntariat în străinătate. Este, în egală măsură, un moment naţional demn de marcat, împlinirea a 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană.

„Punem un accent deosebit pe cultivarea valorilor europene fundamentale”

Pentru a aniversa aceste momente, Comisia pentru Proiecte Internaţionale a Colegiului Naţional „Carol I” organizează, în săptămâna 8-12 mai 2017, un program de activităţi dedicate Zilei Europei. Scopul acestui program este formarea unei cetăţenii europene responsabile prin cunoaşterea particularităţilor geografice, istorice, culturale şi simbolice ale Uniunii Europene. „Obiectivele pe care ni le propunem sunt multiplicarea şi diversificarea acţiunilor educative prin întâlniri şi activităţi comune cu tematici europene, sensibilizarea elevilor şi a profesorilor în ceea priveşte însemnătatea şi importanţa zilei de 9 mai – Ziua Europei, familiarizarea elevilor cu aspecte emblematice ale Uniunii Europene, valorificarea aptitudinilor artistice ale elevilor în cadrul unor activităţi cu tematici europene, cunoaşterea oportunităţilor oferite de programele educative ale Uniunii Europene. Nu în ultimul rând, punem un accent deosebit pe cultivarea valorilor europene fundamentale: demnitatea umană, libertatea, democraţia, egalitatea, domnia legii şi respectul drepturilor omului” a precizat prof. dr. Alina Ioanicescu, responsabil al Comisiei pentru Proiecte Internaţionale.

Elevii vor fi implicaţi în diverse activităţi

Diversitatea activităţilor în care vor fi implicaţi elevii Colegiului Naţional „Carol I”, de la toate ciclurile de învăţământ, primar, gimnazial şi liceal este pe măsura importanţei acestui moment. „Cu alte cuvinte vor avea loc diverse dezbateri, expoziţii de desene şi fotografii, ateliere interactive încurajând creativitatea şi colaborarea intergeneraţională, vizionarea de filme cu tematici europene, concursuri, activităţi realizate în parteneriat cu alte instituţii de învăţământ doljene, secvenţe didactice având ca obiective promovarea interculturalităţii, respectarea diversităţii, demontarea unor clişee, prejudecăţi şi stereotipuri discriminatorii care favorizează, momentele actuale dificile ale Uniunii Europene ne-o arată, din păcate, escaladarea violenţei şi a intoleranţei”,  a completat prof. dr. Alina Ioanicescu.

 ***

Aceste activităţi sunt premergătoare unui alt moment important pentru Colegiul Naţional „Carol I”: sărbătorirea Zilelor Colegiului, un moment care, în fiecare an, în jurul datei de 20 mai, adună laolaltă, în spirit şi în faptă, foşti şi actuali elevi ai liceului, foşti şi actuali dascăli ai acestei prestigioase unităţi de învăţământ ce se pregăteşte, iată, în curând, pentru celebrarea a 191 de ani de existenţă.