Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 10 aprilie 2019

0
323

I.               PROIECTE DE ORDONANȚE

PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.230 din Lege nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/NFOUG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României.

II.            PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii “Centura de ocolire Craiova -varianta Sud DN 56 – DN 55 – DN 6”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-8.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Modernizare DN 29 D Botoşani-Ştefăneşti, km 2+800-km 18+500 şi km 21+800-km 48+146”, judeţul Botoşani

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-9.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Drum Expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente”, Tronsonul 2, aflate pe raza localităţilor Bîrza, Piatra Olt, Slătioara şi Valea Mare, din judeţul Olt

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-10.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – S.A. Galaţi din Portul Mineralier Galaţi şi Portul Isaccea, prevăzute în anexa nr.16 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-11.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Titlului VII ” Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-12.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1470/2007

7.    Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-13.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGANEXA.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea nivelului cotizaţiilor şi taxei pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HGNF.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art.47 alin. (1) din Normele financiare pentru activitatea sportivă aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1447/2007

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-14.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Militară 0460 Râmnicu Vâlcea şi pentru trecerea unei părţi de imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, pentru a fi predat către Comisia locală de aplicare a legii fondului funciar Bujoreni, judeţul Vâlcea, în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptăţite

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-18.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bihor, Constanţa, Gorj, Dolj, Sibiu, Bacău, Harghita, Mehedinţi, Covasna, Satu mare şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-15.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 403/2017 privind aprobarea Programului de granturi pentru cercetare-dezvoltare şi inovare “Grantul pentru tineri cercetători REGELE CAROL I”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/HG-16.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

III.         MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de prelungire a perioadei de măsuri de tranziţie prevăzute în Acordul de aderare a României la Convenţia Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

2.    MEMORANDUM cu tema: Raport privind activitatea Consiliului de Programare Economică în semestrul II al anului 2018. Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/MEMO-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

 IV.          INFORMĂRI

1.    INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2019/04/INFO-1.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor  din cadrul ședinței Guvernului României

V.             PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 10 iniţiative legislative parlamentare