DSP Dolj organizează consultări pe marginea unui plan naţional de sănătate

0
107

Până la data de 6 mai a.c., Ministerul Sănătăţii organizează consultări în vederea finalizării Planului naţional multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate. Acestea se vor organiza pe domenii de sănătate publică: sănătatea mamei şi copilului, boli transmisibile, boli netransmisibile, violenţa domestică şi egalitatea de gen. În judeţul Dolj dezbaterile vor avea loc sub tutela Direcţiei de Sănătate Publică, până în luna aprilie.

Planul multianual a fost elaborat după o analiză a unor aspecte ale stării de sănătate a populaţiei pe baza studiilor efectuate la nivel naţional şi a hărţii celor 28 de ţări publicată la Berlin în anul 2015 care arată poziţia consecventă a ţării noastre pe ultimele trei locuri la principalii indicatori de sănătate.

Planul multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate este elaborat pentru punerea în aplicare a direcţiilor strategice prevăzute în Strategia Naţională de Sănătate 2014 – 2020 şi răspunde nevoii de sprijinire a populaţiei în vederea adoptării unor comportamente favorabile sănătăţii. Principiile care au stat la baza dezvoltării acestui Plan sunt echitatea şi accesul universal la servicii de sănătate preventive şi centrarea serviciilor pe nevoile specifice ale beneficiarilor şi respect faţă de aceştia.

Categoriile de populaţie vizate sunt: copiii (preşcolari şi şcolari), persoanele din comunităţile rurale, persoanele din grupuri vulnerabile (indiferent de rezidenţă) şi femeile însărcinate. Planul va fi implementat la nivelul comunităţilor prin programe de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate multianuale integrate. Ele îşi propun modificarea unor comportamente ce constituie factori de risc pentru principalele boli înregistrate în România.

Cum se poate participa la consultări

Pentru a participa la consultări, persoanele interesate să îşi spună punctul de vedere trebuie să respecte câteva cerinţe. Propunerile concrete, argumentate, vor fi transmise în completarea formularului şi nu vor depăşi echivalentul a maximum două pagini A4.

Pentru formularea unei propuneri trebuie avute în vedere mai multe aspecte: prezentarea problemei care urmează a fi soluţionată; definirea beneficiarilor cărora li se adresează propunerea; obiectivul, respectiv obiectivele specifice propuse sau, după caz, încadrarea în cele cuprinse în Planul naţional multianual integrat de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate; activităţile propuse şi justificarea necesităţii lor;  rezultate aşteptate (pe termen scurt, mediu şi lung) în termeni de indicatori realişti, măsurabili şi delimitaţi în timp; parteneriate necesare pentru implementarea soluţiei propuse.

Pentru a fi luată în considerare şi analizată, soluţia va fi însoţită de argumente, posibilele efecte ale acestei măsuri, impact social/economic semnificativ, beneficii pentru posibile grupuri de beneficiari. În consecinţă, este de dorit ca soluţia propusă să întrevadă/evidenţieze posibila susţinere a cât mai multor aderenţi, care îşi descoperă beneficiul în aceasta.

Semnatarul trebuie, de asemenea, să includă o concluzie a punctului de vedere, formulată în maximum 2 paragrafe. Trimiterea materialelor şi propunerilor scrise la nivel naţional se realizează la adresele de email: raluca.puiu@ms.ro, pentru domeniile boli transmisibile şi violenţă domestică şi egalitatea de gen, respectiv sps@ms.ro pentru domeniile sănătatea mamei şi copilului şi boli netransmisibile.

Persoanele interesate pot transmite puncte de vedere pe toată durata consultărilor: 7 martie – 6 mai a.c. Pentru participarea la consultările organizate la nivel naţional (sub coordonarea Ministerului Sănătăţii), înscrierile se vor realiza prin completarea formularului de înscriere disponibil pe site-ul ms.ro.

Până pe 11 martie au loc înscrierile pentru dezbaterile organizate de DSP Dolj

La nivelul DSP Dolj până pe 11 martie a.c. au loc înscrierile la consultare prin transmiterea Formularului de înscriere la adresa de e-mail  consultare.dolj@gmail.com sau la registratura DSP Dolj, Craiova, strada „Tabaci”, nr.1. Pe 11 martie este programată afişarea listelor cu participanţii înscrişi la procesul de consultare  pe siteul www.dspdolj.ro/consultare publică. Apoi, între 21 şi 25 martie a.c. vor avea consultări privind sănătatea mamei şi copilului, respectiv violenţa domestică şi egalitatea de gen. În perioada 28 martie – 1 aprilie 2016 vor avea loc consultări privind bolile transmisibile şi bolile netransmisibile. Ședinţele de consultări se vor desfăşura în sala de conferinţe a DSP Dolj, Craiova, strada „Tabaci” nr.1, la  date şi oră care vor fi anunţate din timp.

În procesul de consultare, fiecare susţinere a punctului de vedere/formulare a propunerii se va încadra într-un interval de 5 minute.