Schimbări și planuri de viitor pentru piața presei scrise din România

0
253

Operațiunile concernului german Burda Internationalau fost preluate în luna august 2020 de un grup de antreprenori români, atunci cândBurda International a luat decizia de a-și reorienta eforturile de dezvoltare și a comunicat retragerea de pe piața din România. Finalizarea procesului de preluare a avut loc la finalul anului trecut și a adus cu sine o schimbare de viziune, de strategie și abordare, printr-o serie de acțiuni de dezvoltare a portofoliului, de implementare a unor noi politici comerciale și de rebranding.

Începând cu luna ianuarie 2021,companiile din grup au devenit City Publishing (editura) și City Logistic (operatorul logistic).

Din momentul preluării, obiectivele pe termen scurt și mediu au fost:adaptareapoliticilorcomerciale la conditiileactuale ale pietei, continuaadaptare a portofoliului la cerințelecititorilor, prinmodificări de structurăși, evident, de calitate a conținutuluititlurilorexistenteînportofoliu, respectiv, dezvoltareainfrastructuriișirețelei de distribuție.

Dezvoltarea portofoliului a adus cu sine mărirea echipei redacționale, care vine constant cu idei noi, lucru care se vede în apariția tilurilor noi în portofoliu sau relansările unor titluri cunoscute și îndrăgite precum BBC Good Food, BBC Top Gear, Femeia, Mami, Beau Monde sau Casa Lux.

Un alt aspect important al viziunii de dezvoltare este crearea de produse cu valoare adăugată, un exemplu în acest sens l-a reprezentat comercializarea ediției de noiembrie a revistei Sănătatea de Azi, împreună cu un pulsoximetru. Experimentul a avut un rezultat bun, cu un feedback pozitiv din partea cititorilor, necesitând tipărirea a 4 tiraje brute pentru a acoperi cererea de peste  100.000 de exemplare (creștere de 600% față de edițiile anterioare).

Se depun eforturi continue în vederea rentabilizării și profitabilizării operațiunilor de distribuție prin optimizarea rutelor de transport și actualizarea tarifelor, având ca rezultat dublarea cifrei de afaceri în acest segment, în ultimul trimestru. În plus, se urmăresc direcții deinovare, proiectare și producție de automatizări logistice. În acest moment, au loc implementarea și testarea unui sistemWMS (Warehouse Management System)cu capacități de track&trace, cu următoarele beneficii: trasabilitatea completă a intrărilor și ieșirilor de marfă, acuratețea informațiilor, rapiditatea comunicării între depozitele din București și Cluj și toate segmentele lanțului de distributie, eliminarea erorilor umane și monitorizarea stocurilor în timp real.

CITY PUBLISHINGestenouaidentitateBurdaRomânia, principalul publisher de pepiață, cu un portofoliuimpresionant de branduri, atâtinternaționale, câtșinaționale. BurdaRomânia a fostînființatăînanul 1994, a fostpreluatăîn august 2020 de cătreun grup de antreprenoriromâni, iarînacest moment treceprintr-o serie de schimbărișiajustări care vizeazăîntreagapiață a preseiscrise din România, sub nouadenumire.